You are here:

Số giấy phép kinh doanh là gì? Xem số giấy phép kinh doanh ở đâu?

Số giấy phép kinh doanh là gì? Xem số giấy phép kinh doanh ở đâu? Để trả lời cho những câu hỏi này, quý khách hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của dịch vụ pháp lý doanh nghiệp TinLaw nhé!

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020 

Số giấy phép kinh doanh là gì?

Số giấy phép đăng ký kinh doanh là mã số doanh nghiệp hoặc là mã số của hộ đăng ký kinh doanh. Nhưng hiện nay, doanh nghiệp khi thành lập sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có mã số doanh nghiệp (mã số này được gọi là số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Căn cứ theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2020:

“Điều 29. Mã số doanh nghiệp

  1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.
  2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.”

Số giấy phép đăng ký kinh doanh nằm ở đâu?

Số giấy phép đăng ký kinh doanh hay mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập thành công và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số giấy phép đăng ký kinh doanh nằm ở phần đầu của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Vị trí số giấy phép đăng ký kinh doanh

Vị trí số giấy phép đăng ký kinh doanh

Số giấy phép đăng ký kinh doanh là một số quan trọng cho các doanh nghiệp, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát và đối chiếu các thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để tra cứu số đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp, bạn có thể truy cập vào website https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ để tra cứu thông tin về số giấy phép đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin này trên các công cụ tìm kiếm hoặc liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để yêu cầu cung cấp số đăng ký kinh doanh của họ. Việc biết số đăng ký kinh doanh sẽ giúp bạn đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của mình.

Số giấy phép đăng ký kinh doanh có bao nhiêu số?

Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp thông thường có 10 chữ số, mã số đơn vị phụ thuộc thông thường só 13 chữ số, mã số địa điểm kinh doanh có 5 chữ số. 

Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.

Các cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để thực hiện công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.

Công dụng của số giấy phép đăng ký kinh doanh

Số giấy phép đăng ký kinh doanh có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và với cả những chủ thể có quan tâm đến doanh nghiệp, cụ thể:

  • Số đăng ký kinh doanh giúp cho việc kê khai nộp thuế của doanh nghiệp được dễ dàng hơn. Vì mã số doanh nghiệp (chính là số đăng ký kinh doanh) đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình kê khai nộp thuế.
  • Số đăng ký kinh doanh giúp cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp được dễ dàng hơn.
  • Số đăng ký kinh doanh giúp cho các chủ thể có quan tâm đến doanh nghiệp có thể tiến hành tra cứu thông tin cơ bản về doanh nghiệp đó (như tên người đại diện theo pháp luật, lĩnh vực kinh doanh, ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, tình trạng còn hoạt động kinh doanh hay không,…) khi biết mã số doanh nghiệp. Việc tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là phần tổng hợp của TinLaw cho câu hỏi Số giấy phép kinh doanh là gì? Hy vọng thông qua bài viết, quý khách đã có được cho mình câu trả lời đầy đủ nhất. Nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý doanh nghiệp nào, hãy liên hệ với TinLaw qua thông tin dưới đây:

Picture of Hồng Phương

Hồng Phương