You are here:

Mẫu số 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

Mẫu số 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

Mẫu số 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (được áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công) được đính kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý Thuế.

Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80

>>Tải xuống: Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (từ tháng …/… đến tháng…/….)

[02] Lần đầu:                                  [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..………………………………………….

      [05] Mã số thuế:          

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………………[11] Email: ………………………

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):………………[12a] Mở tại: ………………

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………………………………………..

      [14] Mã số thuế:             

[15] Địa chỉ: …………………………………………………………………………

[16] Quận/huyện: …………………. [17] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….

[18] Điện thoại: …………………..  [19] Fax: …………….. [20] Email: ……………………….

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………….Ngày:…………………………………

 

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuĐơn vị tínhSố tiền/Số người
1Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26][22]VNĐ 
aTổng TNCT phát sinh tại Việt Nam[23]VNĐ 
Trong đó:Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế[24]VNĐ 
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định[25]VNĐ 
bTổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam[26]VNĐ 
2Số người phụ thuộc[27]Người 
3Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33][28]VNĐ 
aCho bản thân cá nhân[29]VNĐ 
bCho những người phụ thuộc được giảm trừ[30]VNĐ 
cTừ thiện, nhân đạo, khuyến học[31]VNĐ 
dCác khoản đóng bảo hiểm được trừ[32]VNĐ 
eKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ[33]VNĐ 
4Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28][34]VNĐ 
5Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ[35]VNĐ 
6Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40][36]VNĐ 
aĐã khấu trừ[37]VNĐ 
bĐã tạm nộp[38]VNĐ 
cĐã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)[39]VNĐ 
dĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm[40]VNĐ 
7Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43][41]VNĐ 
aTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế[42]VNĐ 
bTổng số thuế TNCN được giảm khác[43]VNĐ 
8Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ

[44]=[35]-[36]-[41] >= 0

[44]VNĐ 
9Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ

[45] = [35]-[36]-[41] < 0

[45]VNĐ 
aTổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48][46]VNĐ 
Trong đó:Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế[47]VNĐ 
Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác[48]VNĐ 
bTổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46][49]VNĐ 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……..

 

                      …,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Cơ sở quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012.
 • Luật quản lý thuế năm 2019.
 • Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân.
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Công văn số 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Giúp hỗ trợ người nộp thuế có thể thực hiện việc khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế được thuận lợi. Tổng cục Thuế thực hiện triển khai việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua các ứng dụng điện tử. Cụ thể:

 • Với việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hoá, triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản mới nhất và cung cấp miễn phí cho người nộp thuế thông qua Website https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Khi sử dụng ứng dụng này, người nộp thuế sẽ được hỗ trợ khai đúng và đủ từng chỉ tiêu trên tờ khai, hỗ trợ việc tính toán, xác định số thuế phải nộp theo quy định, hỗ trợ kết xuất tờ khai để người nộp thuế có thể thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ nộp theo phương thức điện tử.

Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế theo phương thức điện tử thì ngoài việc sử dụng ứng dụng hỗ trợ khai thuế nêu trên thì người nộp thuế có thể khai thuế trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

 • Thứ hai, để nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử, người nộp thuế cần đăng ký Tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế. Đây là một tiện ích mà cơ quan Thuế cung cấp cho người nộp thuế từ kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2020 nhằm mục đích cắt giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN như thời gian trước đây.

>>Xem thêm: Hướng dẫn tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Những đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN, những đối tượng sau phải quyết toán thuế TNCN:

 • Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công;
 • Ủy quyền quyết toán thuế TNCN;
 • Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế;

Trên đây là Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80/2021/TT-BTC. Ngoài ra, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các mẫu tờ khai khác vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán TinLaw, chúng tôi sẽ hỗ trợ, giải đáp nhanh chóng cho quý khách hàng.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT