You are here:

Quy trình khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại đặc khu kinh tế

Thời gian vừa qua, nhà nước đã ra chủ trương luật đặc khu kinh tế nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài, điều này đã kéo theo các thủ tục và dịch vụ đi kèm có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Trong đó, khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại đặc khu kinh tế là một trong các thủ tục có tác động mạnh và quan trọng nhất, mà các cá nhân, tổ chức phải tiến hành khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Vậy quy trình khai báo tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện như thế nào? Có yêu cầu gì đặc biệt mà doanh nghiệp cần phải chú ý? Tất cả sẽ được chia sẻ qua các thông tin sau:

Thẻ tạm trú là gì?

Khi người nước ngoài được cấp visa nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao sẽ cấp cho người nước ngoài giấy phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài
Thẻ tạm trú dùng để quản lý người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam

Quy trình khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại đặc khu kinh tế

Cũng như thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển, khu vực biên giới. Khai báo cho người nước ngoài tại đặc khu kinh tế được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật xuất nhập cảnh.

Quy trình khai báo như sau:

  • Người nước ngoài không được chủ động khai báo tạm trú cho mình mà phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.
  • Trong vòng 12 giờ đối với địa bàn thông thường và 24 giờ đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú phải hoàn tất thủ tục ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và nộp cho Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.
  • Trường hợp cơ sở lưu trú là khách sạn phải được nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài.
  • Đối với cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú mới.
Khai báo thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an phường
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Công an xã

Lưu ý:

  • Người nước ngoài không được tạm trú tại khu vực cấm, khu vực tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền; vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực biên giới biển.
  • Cơ quan tiếp nhận khai báo tạm trú của người nước ngoài có trách nhiệm thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú.

Như vậy, qua các thông tin về quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài, bạn đọc sẽ nắm rõ được các bước cần phải chuẩn bị, để từ đó có cơ sở để tiến hành sao cho đúng, nhằm mang lại kết quả tốt nhất. Hãy lưu ý bước khai báo thông tin, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến cá nhân người nước ngoài trong quá trình lưu trú tại Việt Nam.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.