You are here:

Quy định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi sử dụng nhiều lao động nữ

Quy định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi sử dụng nhiều lao động nữ

Gần đây dịch vụ kế toán thuế TinLaw nhận được một số câu hỏi liên quan đến thuế doanh nghiệp, trong đó có một số câu hỏi liên quan đến nhau như doanh nghiệp sử dụng lao động nữ nhiều có được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không? Sử dụng bao nhiêu lao động nữ thì được giảm thuế? Mức giảm thuế TNDN khi sử dụng nhiều lao động nữ như thế nào?

Tất cả những câu hỏi trên sẽ được giải đáp trong bài viết “quy định về giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ” dưới đây.

Điều kiện giảm thuế TNDN khi sử dụng nhiều lao động nữ:

Căn cứ theo điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các trường hợp giảm thuế khác:

“1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng 150 lao động có mặt thường xuyên.

Hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp.

Được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư này nếu hạch toán riêng được.

Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tổng công ty không trực tiếp sản xuất kinh doanh thì không giảm thuế theo Khoản này.”

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc sử dụng nhiều lao động nữ có được giảm thuế hay không
Doanh nghiệp thắc mắc: Nhiều lao động nữ có được giảm thuế hay không?

Mức giảm thuế TNDN khi sử dụng nhiều lao động nữ:

Như Thông tư ở trên đã đề cập, được giảm thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

-> Nhưng Tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi tiết a điểm 2.10 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC cụ thể như sau:

“2.10. Các khoản chi được trừ sau đây nhưng nếu chi không đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

a) Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

  • Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp.
  • Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).
  • Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.
  • Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.
  • Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.
  • Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.”
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải được giảm thuế
Nếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải được giảm thuế

Theo Công văn  9181/CT-TTHT ngày 23/9/2016 của Cục Thuế TP. HCM

“Trường hợp Công ty theo trình bày, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng thường xuyên trên 1000 lao động nữ và số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên.

Có phát sinh các khoản chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a, điểm 2.9, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

-> Thì Công ty được giảm thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực chi nếu khoản chi này chi đúng đối tượng, mức chi đúng quy định, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và hạch toán riêng được.

Công ty tự xác định số thuế TNDN được giảm để kê khai và quyết toán với cơ quan thuế.”

Như vậy, quy định về giảm thuế TNDN khi sử dụng nhiều lao động nữ chỉ áp dụng cho DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải. Số lượng sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên. Hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT