You are here:

Phải làm gì khi muốn xin phiếu lý lịch tư pháp nhưng không có hộ khẩu?

Phải làm gì khi muốn xin phiếu lý lịch tư pháp nhưng không có hộ khẩu?

Nội dung câu hỏi: Trước khi xuất cảnh sang Pháp, tôi sống ở Hà Nội. Nay tôi có nhu cầu làm phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tôi được biết, một trong những giấy tờ phải có trong hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là sổ hộ khẩu trong khi tôi không có sổ. Vậy cơ quan nào ở Việt Nam có thể giải quyết trường hợp muốn xin phiếu lý lịch tư pháp nhưng không có hộ khẩu của tôi? Xin cảm ơn luật sư đã đọc tin.

Công ty luật TinLaw trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đại diện cho Công ty luật TinLaw, đội ngũ tư vấn xin trả lời bạn 2 vấn đề sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp

  • Khoản 1 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp quy định: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.
  • Tại khoản 2 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp quy định: Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài; Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
  • Cũng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp thì: công dân Việt Nam nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi thường trú, trường hợp không có nơi thường trú thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi tạm trú, trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp hồ sơ tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Nếu không có sổ hộ khẩu phải có giấy thường trú hoặc tạm trú
Nếu không có sổ hộ khẩu phải có giấy thường trú hoặc tạm trú

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp bạn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong khoảng thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh đi nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn là Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Về thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau:

  • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, một trong những giấy tờ bắt buộc cá nhân phải có trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp của bạn nếu muốn xin phiếu lý lịch tư pháp không có sổ hộ khẩu thì phải có giấy xác nhận của cơ quan Công an có thẩm quyền về thời gian thường trú hoặc tạm trú của bạn tại thành phố Hà Nội.

Chúc bạn may mắn!

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.