You are here:

Hướng dẫn nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ chi tiết

Hướng dẫn nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ chi tiết

Để tiết kiệm thời gian thời gian và công sức, bên cạnh đó ứng dụng những tiến bộ về công nghệ thông tin vào các quy trình, thủ tục làm việc của Nhà nước thì việc triển khai các phương thức nộp thuế, nộp lệ phí trực tuyến đã được thực hiện. Bên cạnh đó có nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ được áp dụng. Vậy đối tượng nào, cần những điều kiện gì và cách nộp thuế điện tử trước bạ như thế nào? sẽ được dịch vụ kế toán TinLaw thông tin đến những người nộp thuế qua bài viết dưới đây.

Thuế trước bạ là gì?

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

Lệ phí trước bạ (LPTB) sẽ là khoản tiền mà chủ sở hữu ô tô phải kê khai và nộp cho nhà nước khi đăng ký sở hữu, sử dụng tài sản như ô tô, xa máy. Các trường hợp đăng ký quyền sở hữu chiếc ô tô mới mua hoặc khi mua lại một chiếc ô tô đã qua sử dụng từ chủ sở hữu cũ sẽ phải nộp lệ phí trước bạ.

Đối tượng được khai lệ phí trước bạ online

Đối tượng được khai lệ phí trước bạ online là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu.

Các phương tiện khác chưa được áp dụng nộp thuế điện tử bao gồm:

 • Ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pick up, ô tô tải Van),
 • Ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên,
 • Rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ô tô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Trường hợp được miễn lệ phí trước bạ và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện.

Điều kiện khai lệ phí trước bạ online

Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng tài khoản này để khai lệ phí trước bạ điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

 • Đối với người nộp LPTB nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: có tài khoản của các Ngân hàng/Tổ chức trung gian thanh toán đã liên kết với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 • Đối với người nộp LPTB nộp qua các Ngân hàng thương mại: có tài khoản tại các Ngân hàng và đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (Internet Banking) của các ngân hàng sau: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, MBBank, BIDV.
 • Đối với người nộp LPTB nộp qua Tổ chức Trung gian thanh toán: có sử dụng dịch vụ của các tổ chức Trung gian thanh toán (NAPAS, MOMO).

Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng thông tin mã số thuế, ngày cấp để thực hiện khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Người nộp thuế có nhu cầu đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế thực hiện đăng ký tài khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 của Tổng cục Thuế.

Nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ

Nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ

Quy trình khai lệ phí trước bạ online với ô tô, xe máy

1. Tiếp nhận hồ sơ khai nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ

Bước 1: Người nộp thuế thực hiện:

 • Kê khai tờ khai lệ phí trước bạ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phân hệ cá nhân https://canhan.gdt.gov.vn
 • Nhập thông tin về số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc số khung (đối với xe nhập khẩu); Số seri Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại, ngày cấp (đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước).

Bước 2: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động gửi yêu cầu truy vấn sang hệ thống ứng dụng của Bộ Giao thông Vận tải để lấy các thông tin tài sản hiển thị trên tờ khai LPTB theo mẫu 02/LPTB Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Bước 3: Người nộp thuế thực hiện đối chiếu thông tin điện tử với thông tin trên hồ sơ giấy.

Trường hợp khớp đúng, người nộp thuế tiếp tục hoàn thiện việc kê khai các thông tin còn thiếu trên tờ khai như chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện, địa chỉ, giá giao dịch mua bán theo hóa đơn bán hàng, thông tin người bán… và thực hiện theo yêu cầu của Cổng TTĐT để hoàn thành tờ khai, Cổng TTĐT gửi mã xác thực (OTP) đến số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế để người nộp thuế hoàn thiện gửi hồ sơ khai.

Trường hợp không khớp đúng người nộp thuế kiểm tra lại thông tin kê khai hoặc liên hệ với Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi tiếp nhận hồ sơ khai LPTB ô tô, xe máy để được hướng dẫn.

Bước 4: Cổng TTĐT gửi thông báo về tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-1/TB-TĐT vào địa chỉ thư điện tử đã kê khai của người nộp thuế.

2. Giải quyết hồ sơ khai LPTB điện tử

Cổng TTĐT tự động chuyển thông tin tờ khai lệ phí trước bạ vào Ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất để xử lý, xác định số tiền LPTB ô tô, xe máy phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp ô tô, xe máy đã có trong bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành hoặc thông báo giá tính LPTB của Cục Thuế:

Ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất gửi thông tin xử lý đến Cổng TTĐT để Cổng tự động gửi thông báo về chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-2/TB-TĐT và Thông báo nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ vào địa chỉ thư điện tử, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ, số thuế phải nộp đến số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế.

Trường hợp ô tô, xe máy chưa có trong bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành hoặc thông báo giá tính LPTB của Cục Thuế:

Bước 1: Cổng TTĐT gửi thông báo về chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-2/TB-TĐT và thông báo cho người nộp thuế đến nộp hồ sơ khai LPTB trực tiếp tại cơ quan thuế vào địa chỉ thư điện tử, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ vào số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế.

Bước 2: Khi nhận được thông tin mã hồ sơ do người nộp thuế cung cấp, cán bộ giải quyết hồ sơ khai LPTB nhập mã hồ sơ vào ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất và thực hiện in phiếu hẹn, gửi đề nghị Cục Thuế xây dựng giá tính LPTB theo hướng dẫn tại Bước 1, Bước 2 và Bước 3 tiết 2.2, điểm 2 Mục I Phần II Quy trình quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất) ban hành kèm theo Quyết định 2050/QĐ-TCT ngày 21/11/2017.

Bước 3: Sau khi có giá tính LPTB, cán bộ giải quyết hồ sơ khai LPTB vào Ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất tra cứu lại tờ khai điện tử chưa có giá, thực hiện tính LPTB và trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt Tờ khai theo Quyết định 2050/QĐ-TCT.

Sau khi hồ sơ được phê duyệt, Cổng TTĐT tự động gửi Thông báo nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ vào địa chỉ thư điện tử, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ, số tiền LPTB phải nộp đến số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế.

3. Tiếp nhận hồ sơ khai LPTB điện tử điều chỉnh, bổ sung

Khi người nộp thuế chọn hình thức khai điều chỉnh, bổ sung, Cổng TTĐT hiển thị nội dung thông tin chứng từ đối với hồ sơ khai nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ cần điều chỉnh, bổ sung là “Đã nộp tiền” và “Chưa nộp tiền” để người nộp thuế tích chọn.

 • Trường hợp người nộp thuế tích chọn “Chưa nộp tiền” và Cổng TTĐT kiểm tra chưa có chứng từ nộp lệ phí trước bạ cho hồ sơ này thì Cổng TTĐT thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai LPTB điều chỉnh, bổ sung theo hướng dẫn.
 • Trường hợp người nộp thuế tích chọn “Đã nộp tiền” hoặc Cổng TTĐT kiểm tra đã có chứng từ nộp lệ phí trước bạ cho hồ sơ này, Cổng TTĐT tiếp nhận hồ sơ khai nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế, đồng thời hiển thị cảnh báo trên màn hình và thông báo qua thư điện tử của người nộp thuế để người nộp thuế đến làm việc trực tiếp tại Chi cục Thuế.

4. Xử lý hồ sơ khai LPTB điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế nộp tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực

Khi người nộp thuế đến trực tiếp tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực, cán bộ giải quyết hồ sơ khai LPTB thực hiện tra cứu, hạch toán chứng từ đã nộp của người nộp thuế và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại tiết 3.1.2, điểm 3 mục I, Phần II Quy trình 2050.

Lưu ý:

Cơ quan Thuế không phải thực hiện bước xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ theo Giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ theo Quy trình 2050.

Người nộp thuế sử dụng mã hồ sơ do cơ quan Thuế thông báo sau khi xử lý, giải quyết hồ sơ khai nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung để thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Nộp lệ phí trước bạ online

Người nộp thuế có thể nộp điện tử lệ phí trước bạ qua các hình thức điện tử đã đề cập đến ở phần trên bài viết.

Người nộp thuế sử dụng mã hồ sơ và thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng/Cổng dịch vụ công Quốc gia/Ứng dụng eTax mobile để nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ.

1. Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính Phủ

Người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ truy cập và đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc Gia tại địa chỉ sau:  https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-thue-ca-nhan.html

Chọn mục “Thanh toán trực tuyến” và “Nộp thuế cá nhân/ trước bạ”, sau đó chọn “Nộp thuế cá nhân” và thực hiện theo hướng dẫn:

Cổng DVCQG - nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ

Cổng DVCQG – nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ

Sau khi chọn “Nộp thuế cá nhân”, sẽ hiển thị bảng thông tin tài khoản như sau:

Bảng thông tin khi nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ

Bảng thông tin khi nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ

Nếu người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ chưa tạo liên kết tài khoản với ngân hàng tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì làm theo hướng dẫn sau:

 • Tạo liên kết bằng cách chọn “Liên kết tài khoản” ở phần dưới cùng bên trái bảng thông tin trên. Sau khi thông tin liên kết hiện ra, tại mục “Liên kết tài khoản ngân hàng”, chọn “Thêm mới”.
Liên kết tài khoản ngân hàng

Liên kết tài khoản ngân hàng

 • Tiếp theo, Người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ chọn Ngân hàng muốn liên kết và điền thông tin “Tên đăng nhập hoặc mã khách hàngđang sử dụng tại Ngân hàng và tiếp tục chọn “Liên kết”. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị liên kết thành công.

Lưu ý: Người nộp nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ chỉ có thể nộp điện tử trên cổng Dịch vụ công Quốc gia khi đã có tài khoản đăng ký trên Cổng và tài khoản này đã được liên kết với tài khoản Ngân hàng.

Sau khi người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ đã tạo liên kết tài khoản với Ngân hàng thì click chọn “Thanh Toán” tại Bảng thông tin tài khoản đã hiển thị. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị bảng tin “Chọn loại thuế thanh toán” như bên dưới, tại mục “Thanh toán thuế trước bạ ô tô, xe máy”, thực hiện kiểm tra thông tin và chọn vào “QĐ thu phí trước bạ số…..”, sau đó chọn “Tiếp tục thanh toán”.

Thanh toán lệ phí trước bạ trên cổng DVCQG

Thanh toán lệ phí trước bạ trên cổng DVCQG

Tiếp theo, người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ chọn Ngân hàng để thanh toán và làm theo hướng dẫn riêng của từng Ngân hàng để nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ, hệ thống sẽ tự động chuyển tới kênh thanh toán trực tuyến của Ngân hàng.

Thông tin về đăng ký xe được hiển thị đầy đủ trên màn hình tại trang liên kết Ngân hàng. Người nộp nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ chỉ kiểm tra lại và chọn thanh toán, không phải nhập thêm thông tin.

Sau khi hoàn tất thanh toán, Ngân hàng sẽ thông báo thành công và hiển thị đầy đủ thông tin thì người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ chuyển sang thực hiện nhận thông tin.

2. Qua các kênh thanh toán điện tử của ngân hàng

Người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ sử dụng “Mã hồ sơ” để nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ, bên cạnh đó còn có thể lựa chọn nộp điện tử qua một trong các Ngân hàng thương mại liệt kê phía trên.

Người nộp đăng nhập vào hệ thống thanh toán điện tử của Ngân hàng và thực hiện theo quy trình hướng dẫn nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ của Ngân hàng.

3. Qua Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian

Người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ thực hiện theo quy trình hướng dẫn riêng của Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm Napas và Momo. Bắt đầu triển khai từ T4/2020.

Sau khi hoàn thành các bước nộp theo một trong 3 phương thức trên, người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ sẽ nhận được tin nhắn từ Tổng cục Thuế vào số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế với nội dung Ho so LPTB da duoc truyen sang CSGT. Moi ban den phong dang ky xe de lam thu tuc”. Khi đến Cơ quan đăng ký xe, người nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ kê khai, cung cấp “Mã hồ sơ” cho Cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số theo quy định.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin hiện đại ngày nay, việc nộp thuế điện tử nói chung, nộp thuế điện lệ phí trước bạ nói riêng, trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Việc chuyển đổi sang hình thức này không chỉ giúp tăng tốc độ giao dịch, giảm thời gian chờ đợi mà còn góp phần vào việc nâng cao tính minh bạch trong quá trình hoạt động. Bằng việc theo dõi và nắm vững thông tin liên quan đến các cách thực hiện kê khai, nộp thuế, người nộp thuế sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Nếu còn những thắc mắc hoặc cần được tư vấn chi tiết, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin bên dưới:

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.