You are here:

Những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện đầu tiên để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là phải có giấy phép lao động. Tuy nhiên, nếu nằm trong danh sách những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thì người nước ngoài vẫn có thể làm việc tại Việt Nam mà không cần giấy phép lao động.

Những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động được Chính phủ quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Trường hợp được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 172 của Bộ luật lao động

Người lao động nước ngoài theo quy định sẽ bao gồm:

 • Thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 • Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 • Cá nhân vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng, để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Những trường hợp vào Việt Nam thời hạn dưới 3 tháng để xử lý sự cố trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoặc các tình huống liên quan đến kỹ thuật, công nghệ phức tạp.
 • Luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
 • Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Cần lưu ý một số quy định trong việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những trường hợp khác được quy định tại khoản 9 Điều 172 Bộ luật lao động

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ – CP có hướng dẫn cụ thể phải thuộc các trường hợp:

 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới.
 • Những trường hợp vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật. Hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện các chương trình có liên quan đến điều ước quốc tế ODA.
 • Được cấp phép hoạt động trong linh vực báo chí, thông tin theo quy định và có xác nhận của Bộ ngoại giao.
 • Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận;
 • Tình nguyện viên hoạt động các công tác xã hội tại Việt Nam, được sự chấp thuận của Bộ ngoại giao hoặc cơ quan quốc tế;
Những trường hợp không thuộc diện xin giấy phép lao động vẫn có thể làm việc tại Việt Nam
Trường hợp không thuộc diện xin giấy phép lao động vẫn được làm việc tại Việt Nam
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
 • Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;
 • Cá nhân người nước ngoài đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
 • Cá nhân làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và có hộ chiếu công vụ;
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trước khi vào làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải tham khảo những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên đây. Nếu xét thấy mình thuộc một trong những trường hợp đó thì có thể yên tâm làm việc tại các đơn vị, mà không cần phải quan tâm đến giấy phép lao động.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT