You are here:

[New] Những điểm mới của hợp đồng làm việc với viên chức từ 01/07/2020

[New] Những điểm mới của hợp đồng làm việc với viên chức từ 01/07/2020

Năm 2020 có nhiều sự thay đổi về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động. Điều này kéo theo hợp đồng lao động cũng phải điều chỉnh cho phù hợp. Theo thông báo mới đây, từ 01/7/2020, nhiều thay đổi lớn về hợp đồng làm việc của viên chức sẽ có hiệu lực theo quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019.

Những điểm mới của hợp đồng làm việc với viên chức cụ thể như thế nào, quý độc giả hãy theo dõi trong bài viết dưới đây:

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn áp dụng với 3 đối tượng

Từ 01/7/2020, hợp đồng làm việc áp dụng đối với:

 • Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;
 • Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này;
 • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước 01/7/2020, hợp đồng làm việc áp dụng đối với:

 • Người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
 • Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

Có nghĩa, theo Luật mới, viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020 trở đi, không thuộc 2 trường hợp đặc biệt nêu trên, hết hợp đồng xác định thời hạn sẽ không được ký hợp đồng không xác định thời hạn mà ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn nếu đáp ứng được các yêu cầu đối với viên chức theo quy định của pháp luật.

Thời hạn tối đa của hợp đồng làm việc xác định thời hạn là 60 tháng

 • Trước 01/7/2020: Theo quy định tại Luật viên chức 2010 thì Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Từ 01/7/2020: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn có là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.
Hợp đồng làm việc với viên chức từ 01/07/2020 có nhiều điểm mới
Hợp đồng làm việc với viên chức từ 01/07/2020 có nhiều điểm mới

Xử lý đối với viên chức tuyển dụng trước 01/7/2020 nhưng chưa có hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

Trường hợp này, Luật quy định xử lý như sau:

 • Tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết;
 • Sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Xử lý đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn hết hạn

Bổ sung quy định:

 • Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.
 • Trường hợp không ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Thêm trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

 • Trường hợp viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức.

Trên đây là 5 điểm mới trong hợp đồng lao động của viên chức. Trong các bài viết tiếp theo dịch vụ kế toán TinLaw sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến người lao động. Quý độc giả hãy cùng theo dõi nhé!

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT