You are here:

Công ty thiết kế website, quảng cáo google được miễn thuế TNCN bao nhiêu năm?

Công ty thiết kế website, quảng cáo google được miễn thuế TNCN bao nhiêu năm?

Chào TinLaw, tôi tên Phạm.V.Hoàng, hiện đang làm chủ một công ty chuyên về thiết kế website và quảng cáo Facebook, Ads… tại khu phần mềm Quang Trung. Tính đến nay, công ty đã thành lập được 5 năm, những năm trước thuế TNCN đều âm nên không phải tính thuế, còn năm nay dương 1 chút. Do đó, tôi muốn hỏi thuế TNCN đối với công ty thiết kế website, quảng cáo google được miễn bao nhiêu năm? Và sẽ tính như thế nào?

Chào anh Hoàng, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với thắc mắc “Công ty thiết kế website, quảng cáo google được miễn thuế TNCN bao nhiêu năm?Công ty kế toán thuế TinLaw xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Để giải đáp cho câu hỏi “Công ty thiết kế website, quảng cáo google được miễn thuế TNCN bao nhiêu năm?” TinLaw đã dựa vào các dựa vào các điều luật sau:

Theo quy định tại điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế suất ưu đãi như sau:

“Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học….”

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 quy định cụ thể về việc miễn thuế
Luật thuế TNDN sửa đổi 2013 quy định cụ thể về việc miễn thuế

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013

Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 3 Khoản 2 Điều 5Thông tư 78/2104/TT-BTC quy định như sau :

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

Về việc xác định dự án đầu tư mới đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 96/2015/TT-BTC duy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Về dự án đầu tư mới:

c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

Công ty thiết kế website, quảng cáo google được miễn thuế TNCN bao nhiêu năm?

Căn cứ vào những điều luật nêu trên, chúng ta có thể kết luận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi như sau:

  • Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được hưởng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm kể từ khi doanh nghiệp phần mềm mới thành lập bắt đầu hoạt động kinh doanh;
  • Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Cụ thể, đối với trường hợp công ty của anh Hoàng, đã được thành lập 5 năm, trong các năm trước đó doanh thu âm chia ra 2 trường hợp:

  • Trường hợp 1: Thuế thu nhập cá nhân công ty anh Hoàng âm không có nghĩa là không có doanh thu, hàng năm công ty vẫn xuất hóa đơn cho khách hàng. Công ty anh đã thành lập đi vào hoạt động, các chi phí bỏ ra nhiều mà chưa thu lại được lợi nhuận thì việc công ty anh Hoàng lỗ là chuyện bình thường.

Khi này thì công ty không còn được hưởng ưu đãi miễn thuế 4 năm (vì công ty đã thành lập 5 năm), công ty anh Hoàng được hưởng ưu đãi thuế TNDN 10% trong 15 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 9 năm (kể từ khi công ty thành lập).

  • Trường hợp 2: Thuế TNDN công ty anh Hoàng âm, công ty không có doanh thu và công ty không xuất được hóa đơn nào cho khách hàng, khi này công ty không có doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (căn cứ khoản 2 Điều 3 TT 96/TT-BTC). Năm gần đây công ty anh mới xuất hóa đơn và và bây giờ có lãi.

Khi này công ty anh Hoàng được hưởng thời gian ưu đãi miễn thuế, giảm thuế từ năm 2019 (căn cứ khoản 3 Điều 14 luật thuế thu nhập doanh nghiệp). Công ty anh sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 4 năm, ưu đãi thuế TNDN 10% trong vòng 15 năm và giảm số thuế phải nộp trong vòng 9 năm (tính từ năm 2019).

Trên đây là tư vấn của TinLaw cho câu hỏi “Công ty thiết kế website, quảng cáo google được miễn thuế TNCN bao nhiêu năm?” Nếu vẫn còn thắc mắc, hoặc có vấn đề chưa rõ, vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể hơn.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT