You are here:

Từ 15/9/2020, sẽ áp dụng mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp mới cho NLĐ

Từ 15/9/2020, sẽ áp dụng mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp mới cho NLĐ

Từ 15/9/2020 sắp tới đây, sẽ có một số thay đổi về mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Cụ thể mức hỗ trợ như thế nào các bạn có thể xem chi tiết tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP hoặc trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ mới

Chính phủ ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) bắt buộc. Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho NLĐ được quy định như sau:

Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ:

Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm NLĐ khám bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám. (Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ không được quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám).

Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Từ 15/9/2020, sẽ áp dụng mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp mới cho NLĐ
15/9/2020 áp dụng mức hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh nghề nghiệp mới

Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ:

  • Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm NLĐ chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người. (Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ không được quá 10 lần mức lương cơ sở/người).
  • Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Để được hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định thì NLĐ phải có đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện được hỗ trợ chữa bệnh:

  • Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám, chữa bệnh nghề nghiệp;
  • Đã tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp;
  • Có tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Điều kiện được hỗ trợ khám bệnh:

  • thời gian đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ;
  • Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám, chữa bệnh nghề nghiệp.

Dịch vụ kế toán TinLaw vừa thông tin đến quý độc giả một số thay đổi về mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ được đề cập trong Nghị định 88/2020/NĐ-CP. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các điểm mới nổi bật của nghị định này.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT