You are here:

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh mới nhất

Việc thông báo thành lập chi nhánh là một phần khi thành lập một chi nhánh mới tại địa bàn mới thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc mở rộng đơn vị phụ thuộc của đơn vị của doanh nghiệp. Mẫu thông báo thành lập chi nhánh sẽ là điều bắt buộc phải có để hoàn thành đăng ký hoạt động cho chi nhánh.

Ai là người thông báo thành lập chi nhánh?

Khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp đó phải đăng ký các thông tin về doanh nghiệp về doanh nghiệp dự kiến hoàn thánh, đăng ký những thay đổi trong thông tin đăng ký doanh nghiệp với cơ quan và được lưu lại tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi thành lập chi nhánh sẽ nhận mẫu thông báo thành lập chi nhánh. Đây chính là mẫu đơn do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh được thành lập để tiếp nhận hồ sơ khi làm thủ tục thành lập chi nhánh.

Mẫu đơn thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện của chi nhánh lập

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện hoặc đứng đầu của chi nhánh lập

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh có chức năng thông báo về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp. Việc thông báo này nhầm giúp cơ quan Nhà nước thống kê và thuận tiện trong việc kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo doanh nghiệp nhận đúng quyền lợi và thực hiện chính xác các nghĩa vụ,…

Dưới đây là Mẫu thông báo thành lập chi nhánh mới nhất theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT:

Tải: Mẫu thông báo thành lập chi nhánh

Phụ lục II-8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………

…………, ngày …… tháng …… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………

Số Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh (ch kê khai nếu không có mã s doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………… Ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp: ………………………………………………………………..

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng Tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ………………………………

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): ……………………

Email (nếu có): ………………………… Website (nếu có): ……………………

S Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: …………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ………………………………………………….

Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): …………………………………..

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đi diện): …………………………….

Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………… Giới tính: …………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: …………….. Quốc tịch: ………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân    □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                          □ Loại khác (ghi rõ): ………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………..

Ngày cấp: …./…./…… Nơi cấp: ………………… Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………..

Quốc gia: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………..

Quốc gia: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ……………………………… Email (nếu có): ………….

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)1

_____________________

1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh được gửi như thế nào?

1. Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp, nộp mẫu thông báo thành lập chi nhánh với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

  • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.

2. Nộp qua dịch vụ bưu chính

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

  • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.
  • Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết cho cả 2 cách trên là trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Những lưu ý

Bên cạnh Thông báo thành lập chi nhánh công ty gồm 1 bản chính còn phải nộp chung hồ sơ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương 1 bản sau.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty

Trên đây mà Mẫu thông báo thành lập chi nhánh mới nhất mà dịch vụ thành lập chi nhánh công ty TinLaw gửi đến quý doanh nghiệp. Việc thông báo thành lập chi nhánh là cực kì quan trọng trong thủ tục thành lập chi nhánh. Nếu có thắc mắc hay cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi:

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.