You are here:

Mẫu thông báo thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

Mẫu thông báo thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

Mẫu thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh trong bài viết được TinLaw căn cứ theo Phụ lục III – 2 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

Tải Mẫu thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh

Phụ lục III-2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN HỘ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

——- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………… ……, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………1

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………….

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: ……………………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): …………………………………….

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ……………………………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

CHỦ HỘ KINH DOANH                        

(Ký và ghi họ tên)2                          

 

 

 

 

___________________

1 – Trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính – Kế hoạch nơi hộ kinh doanh dự định đặt địa chỉ trụ sở mới.

– Các trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh còn lại theo quy định tại Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính – Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

2 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

 

Ngoài Mẫu thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh, thủ tục này yêu cầu một số thành phần giấy tờ khác. Quý khách có thể tham khảo thêm ở bài viết Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tổng hợp mẫu thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

Tổng hợp mẫu thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

 

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT