You are here:

Mẫu Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần 2023

Mẫu Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần 2023

Khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, trong đó không thể thiếu mẫu giấy Quyết định của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh.

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw xin cung cấp mẫu Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải về theo đường link bên dưới.

MỤC LỤC

{toc}

Download Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

>> Tải về tại đây: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần (.doc)

>> Tải về tại đây: Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần (.pdf)

 

Công ty CP ….

Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————————-

                              Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                                                       

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày  29/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày…/…/…. về việc tạm ngưng hoạt động của công ty.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ……………………………………………………………………….

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nơi nhận:CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Như điều 3;

– Lưu.

 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần bao gồm các loại giấy tờ sau:

  1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh;
  2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh;
  3. Biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh;
  4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
  5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
  6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
  7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

>> Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trên đây là mẫu Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần theo quy định hiện hành. Nếu vẫn còn thắc mắc muốn được tư vấn Quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw theo thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT