You are here:

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải soạn thảo hồ sơ để gửi đến các cơ quan có liên quan như cơ quan thuế, hải quan, sở kế hoạch và đầu tư,… Vậy mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp bao gồm những nội dung nào?

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Tải Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số:…………/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

…, ngày………… tháng……… năm………..

 

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

–  Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

–  Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp

– Mã số doanh nghiệp…………………………………ngày cấp…… ……nơi cấp ………..

– Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………..

Điều 2: Lý do giải thể: ………………………………………………

………………………………………………………………………

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

–  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: ………………………………………

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể,  doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

– Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

– Doanh nghiệp còn các khoản nợ: ……………………………………………….

– Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ………. lao động. Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày     /         /        .

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

Ông/bà …. là Chủ doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại: …………………………………………………………………………………….

Điều 7: Ông/bà …. là Chủ doanh nghiệp … phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp không chính xác, trung thực với hồ sơ giải thể nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 năm.

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gửi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gửi đến người lao động, được gửi đến người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gửi đến cơ quan Nhà Nước.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

 

Nơi nhận

– Như điều 8;

– Lưu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi gửi Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp cần làm gì?

Theo quy trình giải thể doanh nghiệp, sau khi gửi hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng thông tin giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời đóng mã số thuế và trả con dấu pháp nhân cho cơ quan công an.

 Xem thêm: Giải thể doanh nghiệp: Các trường hợp giải thể, điều kiện, thủ tục giải thể

Tổng hợp Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Tổng hợp Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Trên đây là phần tổng hợp Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp của TinLaw. Khi thực hiện soạn thảo hồ sơ, nếu quý doanh nghiệp cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với dịch vụ pháp lý TinLaw qua thông tin:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT