You are here:

Mẫu quyết định của công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2023

Mẫu quyết định của công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2023

Thực ra theo luật thì không hề có mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Nhiều người do ít khi dùng đến các văn bản pháp lý nên dẫn đến sử dụng sai từ ngữ. Theo quy định, phải có tư cách pháp nhân rồi mới có thể ra một quyết định nào đó, tức là trước khi thành lập công ty thì không có tư cách pháp nhân nên không có quyết định nào được đưa ra.

Như vậy, chính xác phải là mẫu quyết định của công ty TNHH một thành viên. Vậy mẫu này là gì? Hình thức trình bày như thế nào? Hãy cùng dịch vụ thành lập công ty TinLaw tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mẫu quyết định của công ty TNHH là gì?

Mẫu quyết định của Công ty TNHH 1 thành viên là mẫu bản quyết định của công ty TNHH 1 thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh).

Download mẫu quyết định của công ty TNHH 1 thành viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên tại đây:

>> Tải về tại đây: Mẫu quyết định công ty TNHH MTV

TÊN DOANH NGHIỆP

———–
Số: …/QĐ-CSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm 202…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên

 

 

CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY …………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …….;

– Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Thông qua phương án góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý vốn

  1. Góp vốn thành lập Công ty

Chủ sở hữu Công ty …………quyết đinh định góp vốn thành lập Công ty ……… ……… ……, với các thông tin như sau:

  • Tên công ty: Công ty ……………………………………………………….
  • Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  • Vốn điều lệ: ……………………VNĐ (Bằng chữ:…………………………)
  • Tổng vốn góp của công ty: ………………. VNĐ (Bằng chữ:…… ) chiếm tỷ lệ …..% tổng vốn Điều lệ của Công ty ………… …………………… ……………… ………………… ……………..
  1. Cử người đại diện theo pháp luật và quản lý vốn tại Công ty ………………….

Chủ sở hữu cử Ông/Bà:……………. làm người đại diện theo pháp luật và quản lý vốn của Công ty tại Công ty …………………………

Thông tin của người đại diện như sau:

Họ và tên      : ……………………….                         Giới tính: …………………

Sinh ngày     : ……………           Dân tộc: ……          Quốc tịch: ………………..

CMND/CCCD số    : ……………           Ngày cấp: …..

Nơi cấp         : ……………                  Ngày hết hạn (nếu có):…………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………

Điều 2. Điều lệ Công ty …………………………… ………………………

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty ……………………………… ……………

Điều 4. Thời gian thực hiện…………………… ……………………… …………… Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

                                                                  

  CHỦ SỞ HỮU

Nơi nhận:                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

– Như điều 5;

– Lưu:

>> Xem thêm: Mẫu quyết định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tóm lại, TinLaw muốn nhấn mạnh một lần nữa là KHÔNG có mẫu giấy quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Cũng như việc thành lập doanh nghiệp cũng không hề yêu cầu mẫu giấy này. Sau khi thành lập, doanh nghiệp TNHH 1 thành viên đã có tư cách pháp nhân rồi mới có thể ban hành các quyết định của công ty TNHH 1 thành viên.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới để được tư vấn.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT