You are here:

Mẫu I.1 Văn Bản Đề Nghị Thực Hiện Dự Án Đầu Tư

Mẫu I.1 Văn Bản Đề Nghị Thực Hiện Dự Án Đầu Tư

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư được quy định theo mẫu dưới đây.

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

 Mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
Mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản I.1 đề nghị thực hiện dự án đầu tư được ban hành kèm theo tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Văn bản được sử dụng khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Dựa theo mẫu, nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin và thực hiện thủ tục theo quy định. Nếu có thắc mắc về quy trình làm thủ tục đầu tư, nhà đầu tư vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn luật TinLaw để được hướng dẫn chi tiết.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.