You are here:

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán mới nhất 2023

Hợp đồng dịch vụ kế toán là một loại hợp đồng dân sự. Theo đó, bên cung ứng dịch vụ kế toán có nghĩa vụ thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn… như đã thỏa thuận cho bên sử dụng dịch vụ. Còn bên sử dụng dịch vụ kế toán có nghĩa vụ trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ; cung cấp cho bên làm dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc nếu có thoả thuận hoặc việc thực hiện dịch vụ đòi hỏi.

TinLaw sẽ gửi tới cho Anh/chị mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán thuế mới nhất hiện nay. Tuy nhiên tùy vào thỏa thuận của mỗi bên, Anh/chị có thể điều chỉnh lại sao cho hợp lý nhất nhé.

Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán là gì?

Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán là sự thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ kế toán và bên thuê dịch vụ về việc bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các công việc nghiệp vụ kế toán cho bên thuê dịch vụ và bên thuê dịch vụ sẽ trả tiền dịch vụ cho bên cung cấp dịch vụ.

Bên cung ứng dịch vụ kế toán có nghĩa vụ thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thoả thuận, không được giao người khác làm thay nếu không có sự đồng ý của bên thuê dịch vụ, bảo quản và giao lại cho bên thuê tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ, giữ bí mật thông tin mà mình biết trong thời gian làm dịch vụ, bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao…; có quyền yêu cầu bên thuê cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện, được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên thuê, yêu cầu bên thuê trả tiền công.

Bên thuê dịch vụ kế toán có nghĩa vụ cung cấp cho bên làm dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc nếu có thoả thuận hoặc việc thực hiện dịch vụ đòi hỏi; trả tiền cho bên làm dịch vụ theo thoả thuận; có quyền yêu cầu bên làm dịch vụ thực hiện dịch vụ theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác, nếu bên làm dịch vụ vi phạm nghĩa vụ thì có quyền huỷ bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán thuế

Dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán thuế mới nhất, anh/chị có thể tham khảo để sử dụng cho công ty mình. Những ai muốn tìm mẫu hợp đồng thuê dịch vụ làm kế toán trưởng cũng có thể áp dụng mẫu này.

>> Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán thuế

>> Tải Hợp đồng dịch vụ kế toán song ngữ Anh – Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————–

 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:/…………….

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự.
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai đơn vị.

Hôm nay, ngày……. tháng…….năm…….., chúng tôi gồm:

BÊN A:  CÔNG TY……………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………Email:…………………………………………………

Đại diện …………………………………………Chức vụ:……………………………………………..

BÊN B:  CÔNG TY……………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………Email:…………………………………………………

Đại diện …………………………………………Chức vụ:……………………………………………..

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:   NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao bên B làm dịch vụ khai báo thuế và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho bên A bao gồm các công việc sau:

 • Hỗ trợ đăng ký hồ sơ ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập
 • Nhận chứng từ kế toán định kỳ theo tháng hoặc quý bao gồm: Hóa đơn VAT đầu ra, đầu vào, sổ phụ ngân hàng, bảng chấm công và các chứng từ liên quan khác
 • Rà soát, kiểm tra chứng từ đưa ra phản hồi những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung nếu có
 • Thực hiện khai thuế môn bài và nộp cho cơ quan thuế theo quy định khi có thay đổi
 • Thực hiện kê khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn. Sau đó nộp tờ khai đến cơ quan thuế theo đúng quy định về biểu mẫu và thời hạn
 • Thông báo số thuế phát sinh phải nộp nếu có để doanh nghiệp tiến hành nộp thuế
 • Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử nhằm đơn giản hóa tiến trình nộp thuế nếu có phát sinh
 • Căn cứ vào tất cả hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong năm thực hiện ghi nhận phát sinh, cân đối doanh thu, chi phí sao cho hợp lý để lên bảng báo cáo tài chính, quyết toán năm.
 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán để cập nhật số liệu của doanh nghiệp
 • Theo dõi hàng tồn kho theo từng mã hàng cụ thể, tính giá vốn hàng bán và trị giá hàng tồn kho
 • Lên báo cáo tài chính và thực hiện nộp báo cáo quyết toán năm
 • Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc
 • In sổ sách, phiếu thu chi, nhập xuất vào mỗi năm tài chính, tiến hành đóng sổ và giao lại để doanh nghiệp lưu tại cơ quan phục vụ thanh kiểm tra về sau.
 • Thiết lập bảng lương phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến chi phí, hóa đơn, cân đối thuế GTGT đầu ra và đầu vào, … nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu số thuế phải nộp, tối ưu lợi ích của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến kế toán khi doanh nghiệp có phát sinh bất thường
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế về các quy định mới, tập huấn thuế, giải trình thanh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ khai thuế, số thuế phát sinh, …
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, các chính sách phúc lợi khác,…

 

ĐIỀU 2:  PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

 1. Chi phí dịch vụ:

– Phí trọn gói (hoặc khai thuế GTGT) hàng tháng là: ………. đ/tháng (Nếu không phát sinh hoá đơn GTGT)

* Từ 1 đến 5 hoá đơn:

– Phí làm quyết toán cuối năm là ……………… đ/tháng

– Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) bằng 60% phí dịch vụ hàng tháng.

* Toàn bộ phí trên chưa bao gồm thuế GTGT và sẽ được xem xét lại vào tháng 01 của năm mới hoặc khi công việc kinh doanh của bên A có thay đổi so với lúc ký hợp đồng.

 1. Phương thức thanh toán

– Phí dịch vụ hàng tháng thanh toán khi Bên B nhận chứng từ, hóa đơn từ Bên A . Riêng phí tháng đầu tiên sẽ thanh toán ngay khi ký hợp đồng.

– Phí làm quyết toán cuối năm thu chung với phí tháng 12.

– Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) sẽ được thanh toán ngay khi bên B nhận hồ sơ chứng từ.

ĐIỀU 3:  PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG:  

– Mọi công việc được thực hiện tại văn phòng bên B.

– Hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 10 tháng sau bên B sẽ thông báo cho bên A chuẩn bị các loại hồ sơ, hóa đơn, chứng từ và hẹn ngày đến lấy .

– Chậm nhất đến trước 03 ngày hết hạn nộp báo cáo bên B sẽ giao báo cáo cho bên A kiểm tra, ký tên, sau đó đến nhận lại và đem nộp đến nơi qui định.

– Chậm nhất đến ngày 10 của tháng tiếp theo bên B sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ chứng từ theo thoả thuận tại Điều 1 trả lại cho bên A lưu giữ, bảo quản.

– Trong quá trình làm việc nếu có thông báo của cơ quan thuế bên A chuyển ngay cho bên B để bên B cử người đi xử lý.

– Trừ trường hợp đặc biệt mọi tư vấn hoặc trao đổi công việc giữa bên B với bên A được thực hiện qua điện thoại.

– Hợp đồng này có thời hạn cho đến khi hai bên đồng ý chấm dứt .

ĐIỀU 4:  TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN.

Trách nhiệm của bên A:

– Ngay sau khi ký hợp đồng, cung cấp đầy đủ cho bên B các loại hồ sơ, tài liệu như (bản photo có sao y): Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn, ….. và các loại giấy tờ liên quan khác nếu có.

– Chậm nhất đến ngày 10 hàng tháng phải cung cấp cho bên B đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng kinh tế  và các loại thông tin khác nếu có (bản chính hoặc bản photo).

– Thông báo cho bên B biết trước 01 tháng nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình như: Thay đổi giấy phép, thay đổi mặt hàng kinh doanh chính……

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ do bên A cung cấp cũng như mọi vấn đề  liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

– Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản và ký đầy đủ vào các loại báo cáo, hồ sơ, chứng từ, …do bên B in ra và gởi cho bên A.

– Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định

– Bên A chỉ giao hồ sơ chứng từ cho người có giấy giới thiệu của bên B. Khi giao nhận phải liệt kê hoặc kiểm đếm đầy đủ theo mẫu giao nhận của bên B.

– Trong thời hạn còn hợp đồng, nếu bên A tự ý yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra hoặc sau khi đã chấm dứt hợp đồng mà nhờ bên B giải trình kiểm tra thì phải tính thêm phí giải trình cho bên B.

– Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho bên B hoàn thành tốt công việc

Trách nhiệm của bên B:

– Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do bên A cung cấp thực hiện đầy đủ và đúng qui định các nội dung trong điều 1 của hợp đồng này kể từ ngày hợp đồng được ký kết cho đến khi chấm dứt.

– Kiểm tra, phát hiện và báo cho bên A biết những sai sót trong các loại hồ sơ chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời. Thường xuyên thông báo và tư vấn cho bên A những thay đổi  liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế.

– Hàng tháng phải thông cho bên A biết những khoản thuế mà bên A phải nộp cùng với thời gian gởi báo cáo thuế cho bên A.

– Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của bên A trong và sau khi thực hiện hợp đồng. Bảo quản hóa đơn chứng từ do bên A cung cấp trong thời gian thực hiện công việc cho đến khi giao lại cho bên A.

– Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan liên quan đến công việc do bên B thực hiện và bồi thường  những sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho bên A.

– Khi chấm dứt hợp đồng phải bàn giao đầy đủ với người có trách nhiệm của bên A.

– Bên B không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý đã ghi trong hoá đơn, chứng từ của bên A. Bên B chỉ chịu trách nhiệm về những sai sót do chính bên B làm và là người trực tiếp giải trình với các cơ quan liên quan .

– Ngưng ngay hợp đồng hoặc không bàn giao sổ sách chứng từ nếu bên A không thanh toán phí đúng hạn theo điều 2 mà không có lý do chính đáng bằng văn bản gửi cho bên B.

ĐIỀU 5:   ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

– Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh thì hai bên cùng thỏa thuận và tiến hành làm thêm phụ lục hợp đồng.

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp khó khăn sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp nếu không giải quyết được bất đồng  thì sẽ đưa ra Tòa án theo thẩm quyền.

– Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì trước khi chấm dứt phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 01 tháng, sau đó thực hiện thanh lý hợp đồng.

– Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau .

Đại diện bên AĐại diện bên B

Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thuê dịch vụ kế toán

Dưới đây là một số lưu ý doanh nghiệp cần nhớ khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ kế toán thuế:

 • Thông tin của cả hai bên sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ
 • Nêu rõ nội dung công việc, địa điểm thực hiện và thời gian giải quyết
 • Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
 • Nêu cụ thể trách nhiệm mỗi bên, không thực hiện đúng như cam kết thì hậu quả pháp lý xảy ra như thế nào, trách nhiệm bồi thường ra sao.
 • Trường hợp bên cung cấp dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ kế toán thuế và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Công ty kế toán thuế TinLaw vừa cung cấp mẫu hợp đồng thuê dịch vụ kế toán. Nếu vẫn còn thắc mắc hay cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ hotline để được hướng dẫn chi tiết.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT