You are here:

Mẫu đơn xin hoàn thuế thu nhập cá nhân – mẫu số 01/DNXLNT

Mẫu đơn xin hoàn thuế thu nhập cá nhân – mẫu số 01/DNXLNT

Mẫu đơn xin hoàn thuế thu nhập cá nhân được lập ra để giúp người lao động/doanh nghiệp đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế TNCN trong trường hợp người lao động nộp thừa tiền thuế. Hiện nay, mẫu mới nhất đang được áp dụng là văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC

Người nộp thuế có khoản nộp thừa bù trừ với khoản nợ, khoản thu phát sinh theo quy định tại điểm a.4 khoản 1 Điều này thì gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa, gồm: Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC và các tài liệu liên quan (nếu có) đến cơ quan thuế có thẩm quyền xử lý khoản nộp thừa quy định tại khoản 3 Điều này.

Người lao động chỉ có thể sử dụng mẫu hoàn thuế thu nhập cá nhân khi đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế (thời điểm đề nghị hoàn thuế). Đối với người lao động đã ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua doanh nghiệp. Đối với người lao động thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Sau đây là Mẫu đơn xin hoàn thuế thu nhập cá nhân để các bạn nào cần có thể tải về sử dụng:

>> Tải Mẫu số 01/DNXLNT – Mẫu đơn xin hoàn thuế thu nhập cá nhân (.pdf)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

XỬ LÝ SỐ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT NỘP THỪA

Kính gửi: …….. <Tên cơ quan thuế>….…

I. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

[01] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………………..

[02] Mã số thuế:

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………….

[04] Mã số thuế:

[05] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………………… ngày…………………………………….

II. THÔNG TIN SỐ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT NỘP THỪA     

                             

S

T

T

Nội dung khoản nộp thừaMã định danh khoản phải nộp (ID) (nếu có) 

Chương

Tiểu mụcTên cơ quan thuLoại tiềnSố tiền phải nộpSố tiền đã nộp vào NS

NN

Số tiền nộp thừa
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)=

(9)-(8)>0

Tổng cộng theo tiểu mục:
Tổng cộng:

 

III. ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KHOẢN NỘP THỪA

<1. Thông tin người nộp thuế đề nghị bù trừ khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh hoặc đề nghị hoàn kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước>

 

S

T

T

  Thông tin khoản nợ/khoản thu phát sinhSố tiền còn phải nộp đề nghị bù trừ với số tiền nộp thừaSố tiền còn phải nộp sau bù trừ
MST của NNT khác (nếu có)Tên người nộp thuế khác (nếu có)Nội dung khoản   nợ/

phát sinh

Mã định danh khoản phải nộp (ID) (nếu có) 

 

 

Chương

Tiểu mụcTên cơ quan thu Địa bàn hành chính Hạn nộpLoại tiềnSố tiền còn phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)=

(12)-(13)

Tổng cộng theo tiểu mục:
Tổng cộng:

 

<2. Thông tin người nộp thuế đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước>

Số tiền hoàn trả: Bằng số: …………….. đồng.

Hình thức hoàn trả:

□ Chuyển khoản: Tên chủ tài khoản……………………………………………..

Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng/KBNN:…………………….

□ Tiền mặt:

            Tên người nhận tiền:

           CMND/CCCD/HC số: ……………… Ngày cấp:……./……./……… Nơi cấp:……….

            Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước …………………………………………

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1.      ………………………………………………………………………………………………

2.      ………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 …, ngày……. tháng……. năm…….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………………

Chứng chỉ hành nghề số:…………….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

 

>> Xem thêm: Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Ban hành kèm theo Trên đây là mẫu hoàn thuế thu nhập cá nhân, các bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 80/2021/TT-BCT của Bộ tài chính để nắm rõ quy định này. Hoặc liên hệ dịch vụ kế toán thuế TinLaw để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết hơn.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT