You are here:

Mẫu đề nghị tạm ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2023

Mẫu đề nghị tạm ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2023

Giấy đề nghị tạm ứng là mẫu chứng từ kế toán được sử dụng làm căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng để đi công tác, giải quyết việc của cơ quan đơn vị hoặc việc cá nhân. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng Mẫu số 03 – TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính).

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy đề nghị tạm ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bên dưới và điền đầy đủ thông tin cần thiết theo hướng dẫn của chúng tôi.

Mẫu đề nghị tạm ứng – Mẫu số 03 – TT

Trước tiên người cần tạm ứng ghi Giấy đề nghị tạm ứng sau đó đưa Trưởng bộ phận ký. Kế tiếp là Kế toán trưởng ký và cuối cùng là Giám đốc duyệt.

>> Download: Mẫu đề nghị tạm ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm….

Số: ……………..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):…………………………………………………………………………………………

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………… (Viết bằng chữ)……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do tạm ứng:……………………………………………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………………..

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

Cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng

 • Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận mà người xin tạm ứng làm việc.
 • Ghi rõ gửi người có thẩm quyền xét duyệt (Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp).
 • Người xin tạm ứng ghi rõ thông tin của mình (họ tên, địa chỉ, bộ phận, đơn vị làm việc).
 • Số tiền xin tạm ứng viết bằng số và bằng chữ phải khớp nhau.
 • Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng:
  • Tạm ứng tiền công tác phí từ ngày 08/4/2019 đến ngày 11/4/2019 tại chi nhánh X, thành phố Y;
  • Tạm ứng tiền mua văn phòng phẩm tháng 04/2019;
  • Tạm ứng tiền mua vật tư cho hạng mục nền móng công trình Z;
 • Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.
 • Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho phụ trách bộ phận ký xác nhận và kế toán trưởng xem xét, nêu rõ ý kiến đề nghị người có thẩm quyền duyệt chi. Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

>> Xem thêm: Mẫu giấy thanh toán tạm ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công ty kế toán thuế TinLaw vừa giới thiệu đến các bạn mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mục đích của mẫu này là tạm ứng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc giải quyết công việc của công ty. Ví dụ như mua hàng hóa, vật liệu, đi công tác… Nó chỉ áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với quy mô công ty khác sẽ có yêu cầu về mẫu giấy tạm ứng khác.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT