You are here:

Tổng hợp Luật thuế nhà đất mới nhất

Tổng hợp Luật thuế nhà đất mới nhất

Luật thuế nhà đất mới nhất là luật thuế được Quốc hội xem xét và sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế đất nước và cuộc sống người dân. Với việc cập nhật liên tục như vậy thì người dân khó nắm bắt được những quy định của Pháp luật. Để giải quyết vấn đề này, dịch vụ kế toán TinLaw xin gửi đến chi tiết các luật thuế nhà đất mới nhất nhằm hỗ trợ người dân nắm rõ những quy định mới nhất về luật thuế nhà đất.

Luật thuế nhà đất mới nhất

Để dễ dàng hơn trong việc theo dõi và xem chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật, chúng tôi sẽ tổng hợp các luật thuế nhà đất mới nhất theo bảng dưới đây:

Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày có hiệu lựcNơi ban hành

Loại văn bản

Tình trạng

Luật

Luật Đất đai 201301/07/2014Quốc hộiLuậtCòn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 201801/01/2019Quốc hộiLuậtCòn hiệu lực

Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết 73/NQ-CP về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể06/05/2023Chính phủNghị QuyếtCòn hiệu lực
Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai20/05/2023Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai08/02/2021Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất08/04/2020Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất20/02/2020Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất19/12/2019Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai05/01/2020Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất10/12/2019Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa25/07/2019Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước01/01/2018Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao20/06/2017Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất03/03/2017Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước15/11/2016Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa01/07/2015Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất01/07/2014Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước01/07/2014Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất01/07/2014Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất01/07/2014Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực
Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 201301/07/2014Chính phủNghị ĐịnhCòn hiệu lực

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất08/08/2016 

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư liên tịchCòn hiệu lực
Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường19/05/2015Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tư liên tịchCòn hiệu lực
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất20/05/2015 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp

Thông tư liên tịchCòn hiệu lực
Thông tư
Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành20/05/2023Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi một số Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường10/12/2022Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai 201301/09/2021Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần28/06/2021Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất26/05/2021Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất16/12/2019Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 13/2019/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất23/09/2019Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất01/03/2019Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ01/01/2019Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước20/03/2018Bộ tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất20/03/2018Bộ tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao06/10/2017Bộ tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất15/09/2017Bộ tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất20/03/2018Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất20/03/2018Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 53/2017/TT-BTNMT về quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 201305/12/2017Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai25/11/2017Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 201305/12/2017Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 14/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất06/09/2017Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai05/07/2017Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao30/03/2017Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước10/02/2017Bộ Tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất10/02/2017Bộ Tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội15/11/2016Bộ Tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai01/03/2017Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai22/12/2016Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa07/03/2016Bộ Tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo15/10/2015Bộ Tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai01/08/2016Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất01/07/2015Bộ Tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất01/03/2016Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai01/02/2016Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất12/06/2015Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất07/05/2015Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp27/04/2015Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư  02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất13/03/2015Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 207/2014/TT-BTC quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản15/02/2015Bộ Tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước01/08/2014Bộ Tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất01/08/2014Bộ Tài chínhThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp08/04/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất11/09/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất13/08/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất13/08/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai13/08/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai13/08/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất17/07/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính05/07/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính05/07/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất05/07/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 17/2014/TT-BTNMT hướng dẫn xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa01/07/2014Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 33/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai11/12/2013Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 31/2013/TT-BTNMT ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai09/12/2013Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực
Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính29/11/2013Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưCòn hiệu lực

Nắm bắt được các luật thuế nhà đất mới nhất giúp có thêm những khiến thức để thực hiện đúng theo quy định Pháp luật và dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình về đất đai.

Lưu ý

  • Thời hạn hiệu lực được tính tại thời điểm cập nhật gần nhất của bài viết.
  • Hiện nay đang có những dự thảo về Luật đất đai nên có thể sẽ có những thay đổi về luật này.
Lưu ý về luật thuế nhà đất mới nhất

Lưu ý về luật thuế nhà đất mới nhất

Với bài viết tổng hợp các luật thuế nhà đất mới nhất trên sẽ giúp dễ dàng nắm bắt các thông tin cần thiết về luật nhà đất, giúp người dân đạt rất nhiều lợi ích từ việc nắm bắt được các cơ hội từ chính sách pháp luật và chủ động với những rủi ro có thể xảy ra. Nếu còn những thắc mắc hay cần được tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT