You are here:

Luật đất đai sửa đổi 2024 có gì mới? – Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý

Luật đất đai sửa đổi 2024 có gì mới? – Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý

Ngày 18/01/2024, Quốc Hội thông qua luật đất đai sửa đổi với 16 chương, 260 điều. Trong đó có 18 nội dung đã được thống nhất và hoàn thiện. Vậy 18 nội dung này bao gồm những gì? Doanh nghiệp cần lưu ý gì đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi 2024? Cùng xem qua bài viết dưới đây của dịch vụ Luật sư TinLaw nhé!

18 nội dung được thống nhất trong Luật đất đai sửa đổi 2024

Những nội dung được thống nhất bao gồm:

(1) Về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

(2) Về không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Điều 28);

(3) Về trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

(4) Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm đối với tài sản gắn liền với đất (Điều 34);

(5) Về điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa (khoản 7 Điều 45);

(6) Về nguyên tắc lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp (khoản 9 Điều 60);

(7) Về chỉ tiêu sử dụng đất được xác định trong nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện (Điều 65 và Điều 66);

(8) Về tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh, chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện (Điều 76);

(9) Về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ (khoản 27 Điều 79);

(10) Về phát triển, khai thác và quản lý quỹ đất (Chương VIII);

(11) Về mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế – xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

(12) Về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất;

(13) Về cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền (Khoản 3 Điều 138);

(14) Về tiền thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (khoản 3 Điều 153);

(15) Về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp (Điều 158);

(16) Về hoạt động lấn biển (Điều 190);

(17) Về đối tượng được sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (khoản 1 Điều 201); quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quân đội, công an khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (điểm h khoản 3 Điều 201);

(18) Về không sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công.

Luật đất đai sửa đổi 2024 có 18 nội dung quan trọng đã được thống nhất và hoàn thiện

Luật đất đai sửa đổi 2024 có 18 nội dung quan trọng đã được thống nhất và hoàn thiện

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý trong Luật đất đai sửa đổi 2024

Trong 18 nội dung được thống nhất, có 1 điểm nổi bật mà các doanh nghiệp cần lưu ý:

(3) Về trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

Theo bản Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 2024, Điểm c, d khoản 1 Điều 28. Nhận quyền sử dụng đất có đề cập:

1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

c) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao;

d) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ;

đ) Tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý trong Luật đất đai sửa đổi 2024

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý trong Luật đất đai sửa đổi 2024

Ngoài ra, tại khoản 6 điều 45, Dự thảo cũng nêu rõ:

6. Tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận. Phương án sử dụng đất nông nghiệp phải có các nội dung chính sau đây:

a) Địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng đất;

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp;

c) Vốn đầu tư;

d) Thời hạn sử dụng đất;

đ) Tiến độ sử dụng đất.

Trên đây là phần tổng hợp những thông tin mới nhất về Luật đất đai sửa đổi mà doanh nghiệp cần lưu ý. Nếu có bất cứ vấn đề nào cần hỗ trợ, Quý khách hãy liên hệ ngay đến Luật sư TinLaw qua thông tin dưới đây:

Tác giả: Lương Nị

Tác giả: Lương Nị