You are here:

Lợi nhuận sau thuế là gì? Cách tính lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế là gì? Cách tính lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế đề cập đến số tiền còn lại sau khi công ty đã thanh toán tất cả các chi phí hoạt động, các khoản nợ và thuế. Nó được xem là một thước đo tài chính cho thấy một công ty có đang hoạt động hiệu quả hay không. Vậy lợi nhuận sau thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận sau thuế như thế nào? Hãy cùng dịch vụ kế toán TinLaw tìm hiểu trong bài viết sau.

Lợi nhuận sau thuế là gì?

Lợi nhuận sau thuế (Profit after tax) là số lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp sau khi đã khấu trừ tất cả các chi phí và  thuế thu nhập phải nộp. Lợi nhuận sau thuế còn được gọi là lợi nhuận ròng hay lãi ròng.

Con số lợi nhuận sau thuế được coi là thước đo tốt nhất về khả năng tạo ra lợi nhuận của một tổ chức, vì nó cho thấy năng lực của một doanh nghiệp trong việc có thể chuyển doanh thu thành lợi nhuận và số tiền thực tế mà một doanh nghiệp kiếm được trong năm hoạt động.

Ý nghĩa của lợi nhuận sau thuế

 • Lợi nhuận sau thuế giúp xác định tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 0 thì công ty kinh doanh thua lỗ và ngược lại, nếu lớn hơn 0 thì công ty kinh doanh có lãi.
 • Lợi nhuận sau thuế cho thấy khả năng kiểm soát chi phí của công ty. Nếu tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu càng cao thì năng lực chuyển doanh thu thành lợi nhuận của doanh nghiệp đó càng được đánh giá tốt.
 • Việc phân phối cổ tức tương ứng với lợi nhuận sau thuế. Khi số tiền lợi nhuận sau thuế càng cao, lợi tức được chia càng cao.
 • Đây có thể được coi là một chỉ số định giá có thể dẫn đến sự thay đổi giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu của một doanh nghiệp phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế, vì tăng trưởng lợi nhuận giúp tăng giá cổ phiếu và ngược lại. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế cũng được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để xem liệu khả năng tạo thu nhập của doanh nghiệp có thay đổi theo thời gian hay không.

Lợi nhuận sau thuế cao thì doanh nghiệp sẽ dễ tiến hành huy động vốn bên ngoài hơn. Muốn thu hút đầu tư hay vay tiền từ ngân hàng thì bạn phải chứng minh được khả năng tài chính của mình và phần lãi ròng chính là bằng chứng tốt nhất.

Lợi nhuận sau thuế tiếng Anh là Profit after tax
Lợi nhuận sau thuế tiếng Anh là Profit after tax

Cách tính lợi nhuận sau thuế

Công thức tính lợi nhuận sau thuế như sau:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí – Thuế TNDN

Trong đó:

 • Tổng doanh thu: Là toàn bộ doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong 1 năm tài chính. Nó được tính bằng cách nhân tổng lượng hàng hóa và dịch vụ đã bán với giá hàng hóa và dịch vụ.
 • Tổng chi phí: Là khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh như: Giá nguyên liệu, chi phí thuê lao động, thuê kho, bãi, tiền thuê nhà, chi phí vận hành doanh nghiệp… Tổng chi phí được tính bằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh + chi phí tài chính + các chi phí khác.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hoặc dịch vụ, các thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

>> Xem chi tiết: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

*Lưu ý: Từ công thức trên có thể nhận thấy, tổng chi phí và thuế thu nhập ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế, nếu giảm mức chi phí và thuế TNDN xuống thấp nhất đồng nghĩa với việc lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế sẽ giảm xuống.

Ví dụ: Doanh nghiệp X có doanh thu là 2 tỷ đồng/tháng. Tổng chi phí bỏ ra để mua nguyên vật liệu, thuê nhân công, thuê kho, bãi… là 500 triệu đồng. Mức thuế suất áp dụng với doanh nghiệp A là 20%.

Áp dụng công thức trên, ta có:

Lợi nhuận sau thuế = 2.000.000.000 – 500.000.000 – (20% x 2.000.000.000) = 1.100.000.000 (đồng)

Doanh nghiệp nên tính lợi nhuận ròng để biết lợi nhuận chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số doanh thu. Thông qua đó đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả hay không? Hiệu quả ở mức độ nào?

Công thức tính lợi nhuận ròng như sau:

Lợi nhuận ròng = tổng doanh thu – (30% chi phí + 10%VAT) – 20% thuế doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế còn tìm được cách tính lợi nhuận ròng đó là: chỉ cần lấy 0.48 nhân với tổng doanh thu doanh nghiệp.

Ví dụ: Tổng doanh thu của doanh nghiệp Y là 500 triệu đồng.

=> Lợi nhuận ròng = 0.48×500 = 240 triệu đồng

Lợi nhuận ròng chịu tác động không nhỏ từ chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế, nếu giảm mức chi phí hoạt động xuống thấp nhất (chi phí vận hành doanh nghiệp, chi phí sản xuất, kinh doanh…) thì tương tự với việc lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ được tăng lên và ngược lại. Mức chi phí hoạt động của doanh nghiệp hiện nay thường dao động ở mức 5%.

Trong Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016 có nhắc đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được thực hiện theo nguyên tắc tài khoản kế toán là 421.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là phần lợi nhuận sau thuế. Phần lợi nhuận này chưa được sử dụng và còn giữ nguyên tại tài khoản 421 trong bảng cân đối kế toán.

Dựa vào số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, doanh nghiệp sẽ xác định được mức độ lời lỗ trong kinh doanh của mình sau một giai đoạn nhất định. Từ đó, đơn vị sẽ đưa ra được hướng phát triển mới phù hợp hơn, nhằm nâng cao mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong trường hợp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cao, thì đơn vị doanh nghiệp sẽ căn cứ vào đó để phân chia lợi nhuận. Mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được chia có các cổ đông sẽ phải dựa vào hợp đồng đã thỏa thuận. Ngoài ra, một phần của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn có thể được trích ra để lập quỹ dự phòng cho doanh nghiệp.

Phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn được sử dụng để bù lỗ nếu lợi nhuận của những năm trước không có. Như vậy, những người đã và đang có ý định kinh doanh đều cần phải nắm rõ các thông tin về phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

Yếu tố ảnh hưởng lợi nhuận sau thuế

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế bao gồm:

 • Giá gốc sản phẩm: Khi giá gốc của sản phẩm càng xuống thấp thì lợi nhuận ròng càng cao. Để được như vậy, doanh nghiệp nên tìm nhiều nguồn hàng khác nhau để chọn ra nguồn hàng lý tưởng nhất. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nên chỉ chạy theo lợi nhuận mà quên mất chất lượng sản phẩm. Hãy chọn nguồn cung cấp giá ổn nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng, có như vậy mới không ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và việc kinh doanh.
 • Khoản chi hoạt động của doanh nghiệp: Chi phí công việc càng thấp thì lợi nhuận sau thuế càng tăng cao và ngược lại. Vì thế doanh nghiệp cần tìm ra cách để tổng mức khoản chi tối đa chỉ chiếm 30% doanh thu, không vượt quá con số này.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế thu nhập là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp. Thế nên, muốn có lãi sau khi trừ thuế và các chi phí thì doanh nghiệp phải xem xét nâng giá thành sản phẩm, giảm thành quả vật liệu… để tạo ra lãi cho mình.

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế

Tùy thuộc vào quy định của các công ty mà có các nguyên tắc quản lý tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế riêng biệt. Nhưng cần phân phối lợi nhuận sau thuế đảm bảo đúng quy định và tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Bù đắp khoản lỗ từ các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.
 • Chia lãi cho các bên góp vốn theo quy định của các bản hợp đồng đã ký kết.
 • Trích quỹ dự phòng tài chính.
 • Trích các quỹ đặc biệt theo quy định.
 • Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty.
 • Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi xã hội cho người lao động trong doanh nghiệp.
 • Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.
 • Sau khi quyết toán các khoản trên, số lợi nhuận còn lại được phân chia cho các thành viên hoặc chia cổ tức cho các cổ đông.

>> Xem thêm: Lợi nhuận trước thuế là gì? Cách tính lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế là chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình kinh doanh của mình. Hy vọng những thông tin dịch vụ kế toán TinLaw chia sẻ ở trên hữu ích với Quý khách. Những vấn đề thắc mắc chưa được giải đáp Quý khách liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn, hướng dẫn:

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.