You are here:

Lịch nộp báo cáo thuế 2023 kế toán cần nhớ

Lịch nộp báo cáo thuế 2023 kế toán cần nhớ

Nhiều bạn kế toán mới ra trường thường chưa nắm rõ lịch nộp các loại báo cáo thuế. Vì thế, dịch vụ kế toán TinLaw xin tổng hợp lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2023. Các bạn tham khảo nhé!

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2023 dưới đây bao gồm lịch nộp các loại tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Căn cứ pháp lý

Lịch nộp báo cáo thuế 2023 được nêu dưới đây căn cứ vào các văn bản pháp lý sau:

 • Luật Kế toán 2003, Luật kế toán 2015
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

>> Tham khảo tại: Tổng hợp văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Khái quát thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2023

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn

 • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo
 • Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo
 • Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Doanh nghiệp mới thành lập

 • Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
 • Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp đang hoạt động

 • Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1.
 • Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp nêu sau:

 • Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
 • Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
 • Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.
 • Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên

 • Khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) là loại khai theo tháng. Thời hạn chậm nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo từng lần phát sinh.

Như vậy, lịch nộp hồ sơ khai thuế thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên năm 2023 như sau:

Như vậy:

 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 12/2023: Chậm nhất là ngày 27/01/2023 (Do lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 bằng đầu từ 20/01/2023 – 26/01/2023)
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 01/2023: Chậm nhất là ngày 20/02/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 02/2023: Chậm nhất là ngày 20/03/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 03/2023: Chậm nhất là ngày 20/04/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 04/2023: Chậm nhất là ngày 20/05/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 05/2023: Chậm nhất là ngày 20/06/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 06/2023: Chậm nhất là ngày 20/07/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 07/2023: Chậm nhất là ngày 21/08/2023 (Ngày 20/08 rơi vào chủ nhật)
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 08/2023: Chậm nhất là ngày 20/09/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 09/2023: Chậm nhất là ngày 20/10/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 10/2023: Chậm nhất là ngày 20/11/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 11/2023: Chậm nhất là ngày 20/12/2023

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm

 • Hạn nộp ngày 31/3 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định

Chi tiết lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2023

Thời hạn dưới đây là ngày chậm nhất phải nộp, nhưng người nộp thuế nên nộp sớm để tránh việc chậm nộp và bị xử phạt, nhất là khi quyết toán thuế năm.

Tháng

Thời hạn nộpDành cho doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Quý

Dành cho doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Tháng

120/1/2023Tờ khai Thuế GTGT T12/2022

Tờ khai Thuế TNCN T12/2022

30/1/2023Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2022

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2022

Nộp tiền thuế môn bài năm 2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2022

Nộp tiền thuế môn bài năm 2023

220/2/2023Tờ khai Thuế GTGT T1/2023

Tờ khai Thuế TNCN T1/2023

320/3/2023Tờ khai Thuế GTGT T2/2023

Tờ khai Thuế TNCN T2/2023

30/3/2023Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2022

Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2022

Báo Cáo Tài Chính năm 2022

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2022

Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2022

Báo Cáo Tài Chính năm 2022

420/4/2023Tờ khai Thuế GTGT T3/2023

Tờ khai Thuế TNCN T3/2023

30/4/2023Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2023

520/5/2023Tờ khai Thuế GTGT T4/2023

Tờ khai Thuế TNCN T4/2023

620/6/2023Tờ khai Thuế GTGT T5/2023

Tờ khai Thuế TNCN T5/2023

720/7/2023Tờ khai Thuế GTGT T6/2023

Tờ khai Thuế TNCN T6/2023

30/7/2023Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2023

>> Xem thêm: Cách tính thuế TNDN

820/8/2023Tờ khai Thuế GTGT T7/2023

Tờ khai Thuế TNCN T7/2023

920/9/2023Tờ khai Thuế GTGT T8/2023

Tờ khai Thuế TNCN T8/2023

1020/10/2023Tờ khai Thuế GTGT T9/2023

Tờ khai Thuế TNCN T9/2023

30/10/2023Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2023

1120/11/2023Tờ khai Thuế GTGT T10/2023

Tờ khai Thuế TNCN T10/2023

1220/12/2023Tờ khai Thuế GTGT T11/2023

Tờ khai Thuế TNCN T11/2023

>> Xem thêm: Trọn bộ biểu mẫu hồ sơ quyết toán thuế TNDN đính kèm thông tư 200

Trên đây là lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2023 kế toán cần nhớ. Nếu quý khách vẫn còn thắc mắc về vấn đề này hoặc các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn, giải đáp.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.