You are here:

Trường hợp được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng nào được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử? Là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong thời gian gần đây. Vậy cụ thể đó là những trường hợp nào hãy cùng dịch vụ kế toán thuế TinLaw tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Trường hợp nào được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử?

Căn cứ theo giải đáp của Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh về hóa đơn điện tử, các đối tượng được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như sau:

  • Trường hợp đăng ký sử dụng HĐĐT của HKD, CNKD: HKD, CNKD tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) thì được miễn phí trong 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng HĐĐT (trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không có đối tượng này).
  • Trường hợp cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh:
    • HKD, CNKD khai thuế theo từng lần phát sinh (bao gồm cả hộ khoán có nhu cầu sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh) có yêu cầu cơ quan thuế cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh.
    • HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai ngừng, tạm ngừng KD hoặc bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn nhưng cần hoá đơn giao cho khách hàng.”
Từ ngày 01/11/2020, bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử
Hiện nay, bắt buộc 100% doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ

Căn cứ Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ như sau:

1. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ cho các đối tượng nêu trên.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thực hiện trả tiền dịch vụ theo Hợp đồng ký giữa các bên.”

⇒ Như vậy: Nếu doanh nghiệp thuộc 2 trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nêu trên sẽ không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Tóm lại, thông thường khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử thì phải tốn phí, nhưng nếu thuộc các trường hợp chúng tôi nêu trên, doanh nghiệp sẽ được sử dụng hóa đơn điện thử miễn phí. Ở những bài viết sau, TinLaw sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý độc giả những thông tin hữu ích khác liên quan đến hóa đơn điện tử này.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT