You are here:

Kế toán tổng hợp là gì? Kế toán tổng hợp làm gì? Kỹ năng cần có của kế toán tổng hợp?

Kế toán tổng hợp là gì? Kế toán tổng hợp làm gì? Kỹ năng cần có của kế toán tổng hợp?

Kế toán tổng hợp là vị trí mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có. Để các bạn kế toán mới ra trường có thể hình dung công việc của người kế toán tổng hợp ngoài thực tế. Sau đây, công ty dịch vụ kế toán TinLaw xin chia sẻ một số thông tin cơ bản về kế toán tổng hợp.

Kế toán tổng hợp là gì? Kế toán tổng hợp tiếng anh là gì?

Kế toán tổng hợp trong tiếng Anh General Accounting.

Kế toán tổng hợp là việc ghi chép, phản ánh và thống kê một cách tổng quát các số liệu, dữ liệu trên các tài khoản, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Hay nói cách khác, kế toán tổng hợp là cách phân loại kế toán theo mức độ, tính chất của thông tin phản ánh trong nghiệp vụ kế toán.

Kế toán tổng hợp được sử dụng để lập các báo cáo tài chính (Báo cáo thu nhập, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các phụ lục), được cung cấp cho các bên liên quan trong công ty (Cổ đông , người cho vay, nhân viên, cơ quan thuế) và công chúng đối với các công ty niêm yết. Những báo cáo này được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của công ty và là cơ sở để phân tích Tài chính.

Thông thường người đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp trong công ty thuộc phòng tài chính kế toán, cụ thể:

Bộ phận:Phòng tài chính kế toán
Chức danh:Kế toán tổng hợp
Mã công việc:KT-KTTH
Cán bộ quản lý trực tiếp:TP. TCKT

Quyền hạn của kế toán tổng hợp

 • Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai
 • Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.

Kỹ năng kế toán tổng hợp cần có

Để làm kế toán tổng hợp giỏi các bạn cần có những kỹ năng cơ bản dưới đây:

 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
 • Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).
Kế toán tổng hợp là vị trí mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có
Kế toán tổng hợp là vị trí mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có

Yêu cầu về quan hệ công việc

Quan hệ nội bộ:

 • Tất cả các nhân viên, phòng ban trong công ty.
 • Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán.
 • Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.

Quan hệ bên ngoài:

 • Cục thuế;
 • Ngân hàng;
 • Khách hàng;
 • Nhà cung cấp.

Yêu cầu về công việc của 1 kế toán tổng hợp

Kế toán là lĩnh vực rất rộng, ở mỗi ngành nghề sẽ yêu cầu kế toán viên phải có am hiểu chuyên sâu về ngành đó. Riêng với kế toán tổng hợp, các bạn nhất định phải nắm được các công việc căn bản sau:

Công việc hàng ngày:

 • Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc.
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động của DN liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN: Có thể là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD,… thực hiện Thu tiền/ chi tiền,..
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
 • Theo dõi và quản lý công nợ.
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

Công việc hàng tháng:

 • Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
 • Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ…Hạch toán các khoản phân bổ đó
 • Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
 • Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng;
 • Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;
 • Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
 • Lập các Báo cáo Thuế theo quy định.

+ VD: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN..

 • Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN
 • Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu Nhà Quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu … )

Công việc hàng quý:

 • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý (Nếu DN đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý).
 • Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý.
 • Thuế TNDN: Không cần nộp tờ khai. Tự tính số tiền thuế TNDN (Nếu có phát sinh thì đi nộp tiền thuế TNDN)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.
 • Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)
 • Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản;
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái;

Công việc hàng năm:

Đầu năm:

 • Nộp tiền thuế Môn bài (đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động)
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài (Đối với nhưng doanh nghiệp mới thành lập)
 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như:
 • Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ
 • Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Cuối năm:

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)
 • In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồn kho, sổ chi tiết,….)

Mức lương của kế toán tổng hợp hiện nay bao nhiêu?

Mức lương của một kế toán tổng hợp được quyết định sẽ dựa vào nhiều yếu tố, như: năng lực, kinh nghiệm, tính chất, khối lượng công việc được giao, quy mô, tình hình tài chính của công ty, khu vực làm việc…

Kế toán mới ra trường mức lương thường rơi vào khoảng 6 – 7 triệu/tháng nếu làm ở các tỉnh/thành phố lớn như tp.HCM, Bình Dương, Hà Nội,… với các bạn có trình độ ngoại ngữ tốt thì có thể cao hơn đôi chút. Trường hợp làm ở tỉnh/thành phố nhỏ thường lương thấp hơn mức này.

Kế toán tổng hợp đã có 1-2 năm kinh nghiệm, mức lương thường nhỉnh hơn từ 7 – 9 triệu/tháng.

Kế toán tổng hợp kinh nghiệm từ 3 – 5 năm, mức lương dao động từ 10 – 13 triệu/tháng ở khu vực trong Nam, từ 9 – 11 triệu ở khu vực phía Bắc.

Nếu bạn đã đi làm trên 5 năm và chứng minh được với nhà tuyển dụng bản thân có năng lực tốt, thì mức lương trung bình luôn trên 10 triệu/tháng, thậm chí nếu được bổ sung các kỹ năng khác chẳng hạn ngoại ngữ, đảm nhận khối lượng công việc lớn thì mức lương có thể lên đến 20 – 40 triệu/tháng.

Kế toán trưởng là vị trí quan trọng, yêu cầu có kiến thức chuyên môn sâu rộng, trách nhiệm cao trong bộ phận kế toán của công ty. Nhìn chung mức lương của kế toán trưởng khá cao so với mức lương trung bình hiện nay, nhưng có sự chênh lệch lớn giữa các doanh nghiệp. Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường dao động từ 15 – 30 triệu/tháng. Trong khi đó, kế toán trưởng tại các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, mức lương có thể dao động từ 50 – 100 triệu/tháng.

⇒ Có rất nhiều yếu tố để tạo nên sự chênh lệch về mức lương của vị trí kế toán tổng hợp, cũng như các vị trí khác trong bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Mức lương của kế toán tổng hợp luôn tăng dần tỷ lệ thuận theo số năm kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Do vậy, để đạt được mức lương mong muốn các bạn cần phải chuẩn bị cho bản thân kiến thức chuyên môn vững vàng cùng kỹ năng mềm khi đi phỏng vấn xin việc,…

>> Xem thêm: Quy định của pháp luật về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Trên đây là một vài thông tin cơ bản về kế toán tổng hợp các bạn cần biết. Lưu ý tùy vào từng doanh nghiệp mà công việc có thể thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp. Và để làm tốt công việc của kế toán tổng hợp thì các bạn cũng cần phải không ngừng trao dồi kiến thức và kỹ năng của mình.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.