You are here:

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có mã bị lập sai theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có mã bị lập sai theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Ở bài viết trước dịch vụ kế toán thuế TinLaw đã hướng dẫn quý độc giải cách xử lý hóa đơn điện tử không có mã bị lập sai và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tiếp nối chủ đề này, chúng tôi xin chia sẻ cách xử lý hóa đơn điện tử có mã bị lập sai theo Thông tư 68/2019/TT-BTC. Hãy cùng theo dõi nhé!

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể bởi Thông tư 68/2019/TT-BTC thì trong quá trình tạo lập, sử dụng hóa đơn điện tử có mã mà bị sai sót khi được phát hiện thì xử lý như sau:

Trường hợp 1: Bên bán phát hiện hoá đơn được lập sai sót nhưng chưa gửi cho người mua

  • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
  • Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

Trường hợp 2: Phát hiện sai sót khi hoá đơn đã được lập và gửi cho bên bán:

Trường hợp sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục NĐ 119) và không phải lập lại hóa đơn.

Từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử
Các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020

Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền, thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua cần:

  • Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót
  • Thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hoá đơn điện tử
  • Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót sau đó gửi tới CQT để CQT cấp mã cho hóa đơn điện tử mới. Lưu ý: Hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu mẫu số, kí hiệu hóa đơn…số hóa đơn …, ngày…tháng…năm”.
  • Sau khi nhận được Mẫu số 04 của người bán, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế và cấp mã xác thực cho hoá đơn thay thế mới lập.

>> Xem thêm: Quy định pháp luật về ký hiệu hóa đơn điện tử

Trường hợp 3: Cơ quan thuế phát hiện hoá đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót

Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông  báo của cơ quan thuế, người bán cần:

  • Kiểm tra và gửi Mẫu số 04 để thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
  • Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế cấp mã xác thực để gửi cho người mua
  • Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn cần được lưu trữ để phục vụ tra cứu của đơn vị, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách hủy hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

>> Xem thêm: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử không có mã bị lập sai

Trên đây là cách xử lý hóa đơn điện tử có mã bị lập sai theo Thông tư 68/2019/TT-BTC. So với cách xử lý tại các văn bản cũ tại quy định về xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót có những thay đổi nhằm tạo sự thuận lợi trong kê khai và quản lý cho doanh nghiệp. Hi vọng rằng bài viết sẽ giúp kế toán sử dụng hóa đơn điện tử một cách hiệu quả hơn.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT