You are here:

Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất 2023

Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất 2023

Trong quá trình hoạt động kinh doanh có phát sinh các vấn đề cần phải thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin quan trọng. Liên quan đến việc thay đổi giấy phép kinh doanh và hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

Những trường hợp cần phải thay đổi giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp phải thay đổi giấy phép kinh doanh khi:

 • Thay đổi tên công ty ;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (4 loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân);
 • Thay đổi địa chỉ làm trụ sở chính;
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
 • Thay đổi thông tin liên hệ của công ty như số điện thoại, số fax, email, website công ty;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài;
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty ;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty;
 • Thay đổi con dấu công ty;

Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 • Thay đổi chủ hộ kinh doanh.
 • Thay đổi địa điểm làm trụ sở kinh doanh.
 • Bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Thay đổi vốn kinh doanh.
 • Thay đổi thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh trên giấy phép

Lưu ý doanh nghiệp không được thay đổi giấy phép kinh doanh trong các trường hợp sau:

Doanh nghiệp đã bị Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp không được thay đổi giấy phép kinh doanh theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an

TinLaw hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh

TinLaw hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo từng trường hợp cụ thể

Hồ sơ thay đổi đăng ký giấy phép kinh doanh cho Hộ kinh doanh

 • Thông báo nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh, tùy theo các nội dung mà hộ kinh doanh muốn thay đổi (các nội dung bao gồm: thay đổi chủ hộ kinh doanh, thay đổi địa điểm làm trụ sở, bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh).
 • Biên bản họp các thành viên hộ gia đình về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh gia đình).
 • Bản sao công chứng CCCD của chủ hộ kinh doanh mới (nếu đổi chủ hộ kinh doanh).

Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh cho Doanh nghiệp trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Hồ sơ thay đổi ngành nghề công ty

 • Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh
 • Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh
 • Biên bản họp của các thành viên trong công ty về việc đổi ngành, nghề kinh doanh
 • Điều lệ công ty theo nội dung thay đổi ngành nghề công ty
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có)

+ Hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Thông báo nội dung thay đổi tên công ty
 • Biên bản họp của các thành viên trong công ty về nội dung thay đổi tên công ty
 • Quyết định của các thành viên trong công ty về nội dung thay đổi tên công ty
 • Điều lệ công ty theo tên mới
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ

+ Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

 • Thông báo nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
 • Biên bản họp của các thành viên trong công ty về nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
 • Quyết định của các thành viên trong công ty về nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
 • Điều lệ công ty theo thông tin địa chỉ trụ sở mới

+ Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao CCCD người đại diện theo pháp luật mới
 • Biên bản họp của các thành viên trong công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Quyết định của các thành viên trong công ty hoặc hội đồng quản trị, chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ

+ Hồ sơ tăng/giảm vốn điều lệ công ty

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Biên bản họp của các thành viên trong công ty về việc thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Quyết định của các thành viên trong công ty về việc thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ cần bổ sung các thông tin liên quan như báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Cam kết thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

+ Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh/UBND tỉnh, huyện nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới sau từ 3-5 ngày làm việc. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ nếu hợp lệ sẽ thông báo người nộp hồ sơ đến nhận giấy trực tiếp tại cơ quan đăng ký/phòng tài chính- kế hoạch UBND  huyện.

+ Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp

Bước 1: Soạn thảo hộ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh theo các trường hợp nêu trên bài viết.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả sau 3-5 ngày làm việc của Sở kế hoạch và Đầu tư, nếu hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh hợp lệ sẽ cấp giấy mới. Nếu không hợp lệ sẽ nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa hồ sơ theo quy định.

Những lưu ý khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Khi đổi tên doanh nghiệp buộc phải thay con dấu mới có tên doanh nghiệp mới, thông báo đến cơ quan quản lý thuế, thông báo đến đối tác để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh.

Khi đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, nếu cùng quận thì không cần thay đổi con dấu. Nhưng nếu khác quận cần chuyển hồ sơ thuế và thay đổi con dấu doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở phải rõ ràng, không đặt ở căn hộ chung cư, chung cư nhà ở.

Khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh thì các ngành nghề đó phải được pháp luật chấp nhận, đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh nếu ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Khi thay đổi vốn điều lệ cần lưu ý khi tăng vốn có thể ảnh hưởng đến thuế môn bài, khi đó cần phải nộp thuế môn bài theo mức đúng với quy định. Đối với giảm vốn điều lệ cần lưu ý các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

Các câu hỏi thường gặp

Thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu?

Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể thực hiện tại cơ quan đăng ký cấp huyện hoặc phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện nơi đặt trụ sở.

Thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh?

Lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh là 200.00đ, lệ phí này chưa bao gồm các phí dịch vụ khác.

​Mức phạt chậm thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh tới cơ quan đăng ký

Khi doanh nghiệp đã thay đổi giấy phép kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thông báo chậm với cơ quan nhà nước sẽ bị phạt hành chính từ 1.000.000đ đến 5.000.000đ.

TinLaw đã cung cấp cho quý khách hàng các thông tin cần thiết và hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất. Hy vọng có thể giúp được quý khách hàng nằm rõ hơn về các trường hợp, cũng như thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Nếu có thắc mắc hoặc các câu hỏi cần tư vấn hỗ trợ xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900 633 036

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.