You are here:

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Thuế Theo Quý Cho Doanh Nghiệp

Đến kỳ hạn doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo thuế theo quy định của nhà nước, tuy nhiên vấn đề chung các doanh nghiệp thường gặp phải chính là chưa nắm rõ các loại báo cáo thuế phải nộp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể dành cho doanh nghiệp để thực hiện hoàn thành các loại báo cáo thuế theo quy định và tránh sai sót.

Trước khi lập báo cáo, cần xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng hay theo quý, đồng thời xác định kê khai bằng phương pháp trực tiếp hay khấu trừ. Doanh nghiệp có thể tham khảo tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Các loại báo cáo thuế phải nộp theo quy định

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  • Đối với doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý
  • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động, trường hợp doanh thu năm trước lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo quý, nhỏ hơn thì kê khai theo tháng.

Trường hợp đối tượng kê khai theo phương thức khấu trừ:

Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT

Trường hợp đối tượng kê khai theo phương thức trực tiếp

  • Trực tiếp trên GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT
  • Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT

Lưu ý: Luật thuế doanh nghiệp quy định Doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý và theo phương thức trực tiếp.

Các loại tờ khai thuế
Các loại tờ khai thuế

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì có hai trường hợp:

  • Trong tháng có phát sinh thêm thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
  • Trong tháng có phát sinh thêm thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý theo mẫu BC26-AC

Nếu trong quý doanh nghiệp có phát sinh thêm các loại thuế: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên thì làm tờ khai theo mẫu được hướng dẫn trên phần mềm HTKK.

Thời hạn nộp báo cáo thuế

Nộp báo cáo theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 tháng sau.

Nộp báo cáo theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp khó khăn trong vấn đề lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý. Để giúp cho doanh nghiệp hoàn thành báo cáo thuế một cách nhanh chóng và chính xác theo đúng quy định của pháp luật vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn TinLaw để được tư vấn miễn phí và hướng dẫn lập báo cáo thuế theo quý/theo tháng.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.