You are here:

Hướng dẫn cách giải quyết khi có sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN

Hướng dẫn cách giải quyết khi có sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN

Theo quy định, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, doanh nghiệp (DN) phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập DN. Tuy nhiên, sau khi hết hạn nộp tờ khai thuế, nhiều người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhưng không biết phải xử lý như thế nào. Trong bài viết này, dịch vụ kế toán TinLaw sẽ hướng dẫn các bạn cách giải quyết khi có sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN.

Thời hạn và hồ sơ bổ sung hồ sơ khai thuế

Nếu đã hết hạn nộp tờ khai thuế nhưng bạn lại phát hiện hồ sơ đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung để khắc phục.

Hồ sơ khai bổ sung gồm:

  • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
  • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế;
  • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

>> Xem thêm: Tổng hợp trọn bộ biểu mẫu hồ sơ quyết toán thuế TNDN đính kèm thông tư 200

Thời hạn nộp hồ sơ:

DN nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở DN.

>> Xem thêm: Lịch nộp báo cáo thuế 2022 kế toán cần nhớ

Sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN có thể được bổ sung
Sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN có thể được bổ sung

Cách giải quyết khi có sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN

Như đã nói ở trên hồ sơ khai thuế bị thiếu hoặc xảy ra lỗi, doanh nghiệp phải thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Và cách xử lý khi có sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN cụ thể như sau:

STTTrường hợpCách xử lý
1DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn– DN lập tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.

– Gửi tài liệu giải thích kèm theo.

2DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp– DN lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.
– Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.
3DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộpDN lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp Ngân sách nhà nước thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.
4DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sótDN lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
5DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sótLập hồ sơ khai bổ sung như sau:
– Trường hợp DN chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
– Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định.
– Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì DN phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày DN kê khai bổ sung.
– Trường hợp DN chưa nộp đủ số tiền thuế đã hoàn sai hoặc tính tiền chậm nộp không đúng quy định, cơ quan thuế sẽ tính tiền chậm nộp và thông báo cho DN.
6DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sótDN lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.
Đồng thời phải khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
7DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót– DN lập hồ sơ khai bổ sung và khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
– Đối với số thuế GTGT được điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế khai điều chỉnh như trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp (nêu trên).
8DN được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoànDN lập hồ sơ khai bổ sung, đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

>> Xem thêm: Cách xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Trên đây là hướng giải quyết cho những hồ sơ khai thuế TNDN có sai sót mà chủ doanh nghiệp và người làm kế toán cần nắm. Với những thông tin này, dịch vụ kế toán TinLaw mong rằng bài viết hữu ích với các bạn!

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT