You are here:

Cách nhận biết doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Cách nhận biết doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều chuyển sang dùng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, hóa đơn điện tử có hai loại: là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế vậy cách nhận biết doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế như thế nào? Hãy theo dõi bài viết sau đây nhé!

Doanh nghiệp áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế

Việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được quy định tại điều 91 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14, ngoài ra áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 quy định về những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bao gồm những doanh nghiệp sau đây:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán
 • Những doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 • Những doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế được quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trên đây là một số đối tượng doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Vậy những doanh nghiệp nào không áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?

>>Xem thêm: Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử có mã

Doanh nghiệp áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế

Căn cứ theo điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về những doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế bao gồm:

 • Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế
 • Những doanh nghiệp thuộc trường hợp được xác định rủi ro cao về thuế theo quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính

>>Xem thêm: Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Doanh nghiệp nào thì được sử dụng miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí cho các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này bao gồm:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này) trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này;
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
 • Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.
Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế
Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Trên đây là cách nhận biết doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Trước khi đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải biết mình được sử dụng hóa đơn có mã hay không có mã để thực hiện theo đúng quy định. Nếu thắc mắc không biết đăng ký hóa đơn điện tử như thế nào quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán TinLaw để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết hơn!

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.