You are here:

Hồ sơ, thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư của chính phủ

Hồ sơ, thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư của chính phủ

Pháp luật về đầu tư của Việt Nam hiện không có định nghĩa thế nào là chủ trương đầu tư và thế nào là công nhận chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, qua các quy định pháp luật có liên quan, chúng ta có thể tạm hình dung về hồ sơ, thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư của chính phủ.

Vậy chuẩn bị hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư bao gồm những gì? Thủ tục đó được tiến hành ra sao? Chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thể hiểu được nội dung này để sớm hoàn tất thủ tục.

Phần 1: Chuẩn bị hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư.

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo mẫu quy định.

2. Hồ sơ cá nhân của nhà đầu tư bao gồm:

 • Chứng minh nhân dân.
 • Thẻ căn cước.
 • Hộ chiếu.
 • Giấy chứng nhận thành lập công ty.
 • Bản đề xuất đầu tư, bao gồm các giấy tờ sau đây:
  • Thông tin chủ đầu tư.
  • Mục tiêu, quy mô dự án.
  • Quy mô vốn.
  • Nguồn huy động vốn của dự án.
  • Địa điểm và thời gian thực hiện.
  • Sô lượng người lao động tham gia.
  • Chế độ ưu đãi đầu tư (nếu có).
  • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội dự án.
Chuẩn bị hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ
Chuẩn bị hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ

3. Hồ sơ năng lực tài chính công ty:

 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất.
 • Cam kết hỗ trợ vốn từ công ty mẹ.
 • Hoặc cam kết hỗ trợ vốn của các tổ chức đầu tư khác.
 • Tài liệu thuyết minh tài chính.

Lưu ý: hồ sơ tài chính trong chủ trương đầu tư không như hồ sơ tài chính thông thường, hãy liên hệ với các công ty tư vấn kế toán thuế để được hướng dẫn theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

4. Đối với dự án đầu tư có sử dụng công nghệ hạn chế đầu tư, thì doanh nghiệp chuẩn bị văn bản thể hiện nội dung về chuyển giao công nghệ, bao gồm nội dung như sau:

 • Tên công nghệ.
 • Nơi sản xuất công nghệ.
 • Hướng dẫn sử dụng công nghệ.
 • Thông số kỹ thuật chính.
 • Tình trạng khấu hao máy móc.
 • Thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Phần 2: Thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư gồm:

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định dưới đây, để được cấp giấy chứng nhận đầu tư:

STT

CHUẨN BỊ HỒ SƠ

THỜI GIAN

1Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và thông báo tính hợp lệ của hồ sơ.Trong thời hạn 35 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
2Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ qua nhà nước hoặc các tổ chức có liên quan.Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
3Cơ quan được lấy ý kiến kiểm tra hồ sơ trong phạm vi quản lý của mình, sau đó gửi hồ sơ lên cơ quan đăng ký đầu tư.Trong thời hạn 15 ngày.
4
 • Đối với dự án có nhu cầu cấp hoặc thuê đất thì cơ quan quản lý về đất đai có nhu cầu cung cấp bản đồ.
 • Đồng thời, Cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.
5Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung báo cáo thẩm định có nội dung như sau:

 • Thông tin nhà đầu tư.
 • Mục tiêu và quy mô dự án.
 • Địa điểm thực hiện dự án.
 • Thời gian thực hiện dự án.
 • Với nhà đầu tư nước ngoài, chúng ta phải chứng minh khả năng tài chính.

Ngoài ra, đối với những dự án thuộc diện phải thực hiện chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải lập các bản đánh giá như sau:

 • Đánh giá mục tiêu của dự án có phù hợp với định hướng phát triển chung của nền kinh tế xã hội.
 • Xét duyệt ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.
 • Xem xét nhu cầu sử dụng đất của dự án để từ đó đưa ra quyết định cho nhà đầu tư cấp đất hay cho thuế đất.
 • Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
Trong thời hạn 25 ngày.
6Kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.Trong thời hạn 07 ngày làm việc

7

Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

 • Nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn;
 • Công nghệ áp dụng;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có);
 • Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư.
 • Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Trên đây là toàn bộ thông tin về hồ sơ, thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư của chính phủ, không phải dự án nào cũng phải thông qua chủ trương đầu tư, chúng ta cần tìm hiểu kỹ thông tin này, tránh thực hiện sai quy trình.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT