You are here:

Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư

Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư

Theo quy định Luật Đầu tư 2020, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là một trong những nội dung bắt buộc phải được thể hiện trong Giấy chứng nhận đầu tư. Vì thế, điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư chính là thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian hoạt động của Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong bài viết này, dịch vụ xin giấy phép đầu tư TinLaw sẽ hướng dẫn Quý độc giả hồ sơ, quy trình, thủ tục điều chỉnh hoạt động của dự án đầu tư. Cùng theo dõi nhé!

Căn cứ pháp lý

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Theo Điều 44, Luật Đầu tư 2020, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định như sau:

 1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
 2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.
 3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

Điều kiện điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động của dự án

Điều kiện để được gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư:

 • Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);
 • Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).
 • Không thuộc trường hợp các dự án không được gia hạn thời hạn hoạt động:
  • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
  • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại điều 55, Nghị định 31/2021/NĐ-CP:

Bước 1: Hồ sơ điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án

Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ để nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.
Tài chính để điều chỉnh thời gian dự án
Hồ sơ điều chỉnh thời hạn dự án không thể thiếu tài liệu chứng minh tài chính

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ sau:

 • Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (fdi.gov.vn) và nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền; Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ gia hạn tới Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Kê khai và nộp trực tiếp tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (fdi.gov.vn).

Bước 3: Giải quyết hồ sơ và nhận kết quả

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại của Luật Đầu tư;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động để lập báo cáo thẩm định trình cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

*Lưu ý: Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Một số câu hỏi thường gặp

Có bắt buộc điều chỉnh dự án đầu tư khi thay đổi thời hạn dự án đầu tư?

Có. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư cũng là 1 nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó, khi thay đổi thời hạn hoạt động của dự án phải phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp không thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

Phải nộp hồ sơ điều chỉnh thời hạn, gia hạn dự án đầu tư trong thời hạn bao lâu kể từ thời điểm thay đổi?

Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa quy định.

Riêng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Do vậy, doanh nghiệp nên làm thủ tục sớm tránh trường hợp bị cơ quan nhà nước kiểm tra mà nội dung dự án thay đổi không đúng với nội dung dự án ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan nào có thẩm quyền điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư?

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn của dịch vụ làm giấy chứng nhận đầu tư TinLaw về thủ tục điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư. Nếu vẫn còn thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT