You are here:

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất sau ngày 15/8/2023

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất sau ngày 15/8/2023

Quá trình đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở cả trong nước và nước ngoài đều có những bước quan trọng cần tuân theo để đảm bảo quyền tự do đi lại và thực hiện các hoạt động quốc tế. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho cả hai trường hợp.

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

 • Tờ khai đề nghị: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.
 • 02 ảnh chân dung: Đính kèm 2 ảnh chân dung mới nhất.

Giấy tờ liên quan:

 • Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất: Nếu Quý khách đã được cấp hộ chiếu trước đó, đưa ra mẫu hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Trong trường hợp hộ chiếu đã bị mất, phải kèm theo đơn báo mất hoặc thông báo tiếp nhận đơn từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh: Đối với những người chưa đủ 14 tuổi và chưa được cấp mã số định danh cá nhân. Nếu không có bản sao, nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
 • Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp: Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Nếu không có bản sao, nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
 • Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng: Xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân này.
Tại mẫu tại đây: Tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có những yêu cầu nhất định đối với các đối tượng khác nhau

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có những yêu cầu nhất định đối với các đối tượng khác nhau

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nước ngoài

 • Tờ khai đề nghị: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài.
 • 02 ảnh chân dung: Đính kèm 2 ảnh chân dung mới nhất.

Giấy tờ liên quan:

 • Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất: Tương tự như trường hợp trong nước, đưa ra mẫu hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc đơn báo mất nếu hộ chiếu bị mất.
 • Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân: Đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất.
 • Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh: Đối với người chưa đủ 14 tuổi. Nếu không có bản sao, nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
 • Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp: Đối với những trường hợp có sự thay đổi về nhận thức hoặc hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Nếu không có bản sao, nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
 • Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp: Xuất trình một trong những giấy tờ này. Trong trường hợp không có, xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan nước ngoài cấp và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật về quốc tịch.

Tại mẫu tại đây: Tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

Như vậy, việc đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ các giấy tờ liên quan. Các quy định mới nhất tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 sẽ được tuân theo trong quá trình này.

Nếu Quý khách đang tìm kiếm một đối tác pháp lý đáng tin cậy, sẵn sàng sẻ chia khó khăn và đảm bảo thành công trong quy trình xin hộ chiếu, Tinlaw luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách. Hãy để chúng tôi giúp Quý khách thực hiện những kế hoạch và ước mơ với sự tiện lợi và hiệu quả cao nhất.

Picture of Hồng Phương

Hồng Phương