You are here:

Giấy phép lao động cho người nước ngoài có được gia hạn không?

Nội dung câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi giấy phép lao động cho người nước ngoài có được gia hạn không? Pháp luật quy định về cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài như thế nào? và Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cần những giấy tờ gì? Cảm ơn luật sư.

Công ty luật TinLaw trả lời: Chào bạn! Theo Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định các trường hợp sau đây sẽ được gia hạn giấy phép lao động.

Các trường hợp gia hạn giấy phép lao động

  1. Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 84 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.
  2. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 1 của Nghị định này mà các công việc đòi hỏi quá 36 tháng.
Thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng
Thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

  1. Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thế, họ tên những người Việt Nam đã và đang được đào tạo, kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo để thay thế người lao động nước ngoài;
  2. Bản sao hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động);
  3. Giấy phép lao động đã được cấp.

Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động

  1. Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc trực tiếp của người nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động.
  2. Tuy nhiên, thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động

  1. Trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó;
  2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật TinLaw về thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trân trọng!

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.