You are here:

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn có bị phạt tiền không?

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn có bị phạt tiền không?

Tôi kinh doanh ăn uống tại nhà và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn từ ngày 10/01, tôi làm thủ tục gia hạn nhưng chưa có kết quả. Trường hợp cơ quan chức năng đến kiểm tra đột xuất giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì cơ sở của tôi có bị xử phạt hành chính không? Mức xử phạt quy định như thế nào? Xin cảm ơn công ty Luật TinLaw – Anh Đại, TP. HCM.

Luật TinLaw trả lời anh như sau

Căn cứ theo điều Luật An toàn thực phẩm quy định:

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời hạn 3 năm.
 • Trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của luật này.

Như vậy, theo quy định thời hạn của giấy chứng nhận An toàn thực phẩm là 3 năm, trước khi hết hạn 6 tháng thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.


Trước khi hết hạn 6 tháng phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận ATTP

Do anh chưa trình bày rõ anh đã làm trong thời hạn 6 tháng và chưa được cấp mới hay hết thời hạn anh mới làm lại, có 2 trường hợp để anh tham khảo:

1. Trường hợp quý doanh nghiệp đang làm trong khoảng thời gian trước khi hết hạn 6 tháng mà chưa có giấy thì việc xử phạt hành chính và lập biên bản là không có cơ sở.

2. Trường hợp hết hạn quý doanh nghiệp mới làm lại thì việc cung cấp phiếu hẹn không có giá trị, và có thể doanh nghiệp vẫn bị lập biên bản và xử phạt hành chính theo quy định:

a. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý cấp xã

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 01 tháng;
 • Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;
 • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
Phạt từ 10.000.000 – 15.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận ATTP

b. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý cấp Huyện

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 01 tháng;
 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;

c. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý cấp Tỉnh

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 01 tháng;
 • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;

Như vậy, để tránh bị xử phạt hành chính, anh cần phải thực hiện gia hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đúng theo quy định của pháp luật. Anh vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí thủ tục gian hạn hoặc xin cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tư vấn thành lập công ty. Cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe!

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT