You are here:

Dự án nào bắt buộc phải xin chủ trương đầu tư

Dự án nào bắt buộc phải xin chủ trương đầu tư

Hiện nay, đa số các dự án đầu tư đều được đăng ký tại Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi thực hiện dự án. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp đặc biệt, ngoài được sự phê duyệt của Sở Kế hoạch – Đầu tư thì dự án cũng phải nhận được sự phê duyệt của các cơ quan cấp trên như Ủy Ban Nhân dân, Chính Phủ, hoặc Quốc hội. Sau đây là các dự án bắt buộc phải xin chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Dự án đầu tư phải xin chủ trương có 3 loại: chủ trương đầu tư của Quốc hội, chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ, chủ trương của Ủy bán nhân dân cấp tỉnh.

1. Tại sao phải xin chủ trương đầu tư?

Đầu tư tại Việt Nam có nhiều chính sách hỗ trợ và ưu đãi, tuy nhiên, để đảm bảo cân bằng và phát triển kinh tế phù hợp với định hướng của đất nước, có những dự án đầu tư bắt buộc phải xin chủ trương đầu tư.

Dự án liên quan đến định hướng phát triển kinh tế đất nước phải xin chủ trương đầu tư
Dự án liên quan đến định hướng phát triển kinh tế đất nước phải xin chủ trương đầu tư

2. Các dự án đầu tư phải xin chủ trương đầu tư

Dự án phải xin chủ trương đầu tư của Quốc hội

Các dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường:

 • Hoạt động xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
 • Chuyển mục đích sử dụng đất của: vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên.
 • Chuyển mục đích sử dụng của rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên.
 • Chuyển mục đích sử dụng của rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên.
 • Chuyển mục đích sử dụng của rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên.

Các dự án liên quan đến cấp và cho thuê đất:

 • Nhà đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên, quy mô từ 500 héc ta.
 • Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác.

Các dự án khác:

 • Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Trường hợp phải xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Dự án đầu tư liên quan đến di cư dân số:

 • Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác.

Các dự án khác:

 • Xây dựng và kinh doanh lĩnh vực cảng hàng không; vận tải hàng không.
 • Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.
 • Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí.
 • Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino.
 • Sản xuất thuốc lá điếu.
 • Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế.
 • Xây dựng và kinh doanh sân gôn.
 • Dự án không thuộc trường hợp trên có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên.
 • Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài.
 • Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
LInh doanh casino phải xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ
Kinh doanh casino phải xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

Trường hợp phải xin chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Các dự án liên quan đến cấp và cho thuê đất

 • Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Cơ sở pháp lý: Điều 30, Điều 31, Điều 32 Luật đầu tư 2014

Qua bài viết trên, chúng ta đều hiểu rằng các dự án bắt buộc phải xin chủ trương đầu tư đều có quy mô về vốn rất lớn và phức tạp, hãy liên hệ với TinLaw để được hỗ trợ về vấn đề cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các thông tin pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có đầy đủ cơ sở để điều hành hoạt động của mình.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.