You are here:

Định Cư Mỹ Có Thẻ Xanh Về Việt Nam Được Bao Lâu?

Người Việt Nam sở hữu được thẻ xanh của Mỹ là điều không dễ dàng, tuy nhiên nước Mỹ cũng có những ràng buộc nhất định đối với những công dân được cấp thẻ xanh trên đất nước họ. Để cho mọi người hiểu rõ về vấn đề định cư Mỹ có thẻ xanh được về Việt Nam trong bao lâu, TinLaw xin cung cấp một số thông tin như sau.

Thông tin thẻ xanh

Thẻ xanh hay còn gọi là thẻ thường trú nhân, là giấy tờ chứng nhận nhập cư hợp pháp, xác nhận tư cách thường trú được chính phủ Mỹ cấp cho người không phải công dân Mỹ. Thẻ xanh có hai loại là thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm (thẻ xanh vĩnh viễn).

  • Thẻ xanh 2 năm có giá trị 2 năm, dành cho những người định cư Mỹ dưới diện bảo lãnh vợ chồng, hôn phu hôn thê hoặc đầu tư định cư EB5. Người được cấp thẻ xanh 2 năm phải duy trì tình trạng hôn nhân với người bảo lãnh và không được rời khỏi Hoa Kỳ quá 6 tháng/năm. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện của chính phủ, người có thẻ xanh 2 năm sẽ được đổi lên thẻ xanh 10 năm.
  • Thẻ xanh 10 năm còn gọi là thẻ xanh vĩnh viễn. Người có thẻ xanh 10 năm nếu không vượt qua kỳ thi nhập quốc tịch Mỹ thì phải tiếp tục gia hạn khi thẻ xanh 10 năm hết hạn và đảm bảo rằng không rời khỏi nước Mỹ quá 6 tháng/năm.
Thời hạn rời khỏi Hoa Kỳ khi đã có thẻ xanh
Có thẻ xanh về Việt Nam được bao lâu?

Luật Di trú Mỹ (USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services) quy định

Người có thẻ xanh có thể sinh sống, du lịch ngoài Hoa Kỳ hay cụ thể là định cư Mỹ có thẻ xanh về Việt Nam phải trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại. Nếu quá thời hạn hoặc xác minh được công dân không có ý định định cư trên đất Hoa Kỳ, chính phủ sẽ bị xem xét và bãi bỏ tư cách thường trú nhân.

Khi có ý định rời khỏi Hoa Kỳ 1 năm trở lên, công dân phải xin Giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry Permit mẫu I – 131) trước khi ra khỏi Hoa Kỳ. Giấy phép tái nhập cảnh để chứng minh công dân không từ tư cách thường trú nhân, giấy cũng có hiệu lực được nhập cảnh lại Hoa Kỳ sau khi lưu trú ớ nước ngoài quá 12 tháng mà không cần xin thị thực nhập cảnh.

Nếu công dân ở ngoài Hoa Kỳ quá thời hạn thẻ xanh có bị làm sao không?

Nếu công dân về Việt Nam/ở ngoài Hoa Kỳ hơn 1 năm hoặc Giấy phép tái nhập cảnh hết thời hạn, công dân có thể bị mất tư cách thường trú nhân và phải tiến hành lại toàn bộ quá trình xin thị thực định cư.

Trường hợp người Việt Nam có thẻ xanh 2 năm ra khỏi Hoa Kỳ quá thời hạn 6 tháng sẽ không được xin cấp thị thực tại nhập cảnh SB – 1. Nếu muốn được cấp lại thẻ xanh, công dân phải mở hồ sơ bảo lãnh mới tại Sở Di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và thực hiện lại toàn bộ quy trình xin cấp thị thực định cư ban đầu.

Như vậy, thời hạn người Việt Nam định cư Mỹ có thẻ xanh về lại Việt Nam tốt nhất là không quá 6 tháng/năm. Mọi người cần lưu ý về những vấn đề này để tránh bị tước tư cách thường trú nhân Hoa Kỳ.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.