You are here:

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Với việc Việt Nam gia nhập WTO và giao thương ngày càng nhiều với nước ngoài, thì tất cả công ty, tập đoàn trong cũng như ngoài nước sẽ yêu cầu nhân viên của họ phải thông thạo tiếng Anh để phục vụ cho công việc. Do đó, có nhiều trung tâm ngoại ngữ được thành lập để đáp ứng lại nhu cầu lớn học tiếng Anh của người dân Việt.

Đó chính là lý do hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức tham gia rót vốn để đăng ký thành lập công ty lĩnh vực này. Tuy nhiên, muốn tham gia nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định.

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Các quy định về thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thứ nhất, về định hướng và cơ sở hạ tầng khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, thì trung tâm ngoại ngữ có quyền quyết định cơ sở vật chất cho trung tâm ngoại ngữ sao cho phù hợp với quy mô và kế hoạch hoạt động. Cụ thể:

“Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm”

Điều kiện thứ hai, về tiêu chuẩn Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT), Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  1. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

    b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

  2. Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) thì phải có bng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
  3. Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

c) Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

2. Điều kiện của giám đốc thành lập trung tâm

Quy định về điều kiện trở thành giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Theo Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT thì Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  1. Có nhân thân tốt;
  2. Có năng lực quản lý;
  3. Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).
  4. Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, pháp luật quy định về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ được kiểm soát rất chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu đáp ứng đủ thì cá nhân, tổ chức chỉ cần đăng ký thành lập công ty và sớm thu về những khoản lợi nhuận hấp dẫn trong lĩnh vực trồng người này.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT