You are here:

Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên

Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên có cơ cấu tổ chức khá đơn giản và không đòi hỏi đông thành viên như các loại hình khác. Do đó, đây là một trong những loại hình doanh nghiệp được thành lập nhiều nhất tại Việt Nam. Vậy thânh lập công ty TNHH 1 thành viên cần những điều kiện gì? Hãy cùng dịch vụ thành lập công ty TinLaw tìm hiểu trong bài viết sau:

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần điều kiện gì?

Điều kiện về chủ sở hữu

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Trừ những trường hợp sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
  • Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
  • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điều kiện về vốn

Luật doanh nghiệp không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Công ty tự quyết định mức vốn khi đăng ký thành lập.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Như vậy, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty phải góp đủ số vốn. Nếu không góp đủ thì phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo mức hiện góp.

Giấy tờ pháp lý

Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ để đáp ứng hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên theo luật định

Điều kiện về trụ sở

Trụ sở cũng là một điều kiện được cơ quan thẩm quyền yêu cầu phải có trước khi cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Theo quy định của Luật nhà ở, không được phép sử dụng nhà chung cư vào mục đích để kinh doanh, trừ khi chung cư đó có mục đích hỗn hợp, vừa để ở vừa làm văn phòng (officel). Nếu quý khách dự định đặt trụ sở công ty tại chung cư thì chung cư đó phải có chức năng văn phòng, yêu cầu bên cho thuê hoặc chủ đầu tư cung cấp giấy xác nhận chức năng văn phòng hoặc giấy tờ khác chứng minh chức năng văn phòng của trụ sở.

Trụ sở công ty phải liên lạc được để nhận các thông báo của cơ quan thuế, tránh các trường hợp không gửi được thông báo thuế dẫn đến doanh nghiệp bị tình trạng không hoạt động kinh doanh tại trụ sở, cơ quan thuế sẽ khóa mã số thuế.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chọn ngành nghề kinh doanh trong Quyết định 27/TTg về Hệ thống ngành kinh tế để đăng ký kinh doanh. Nếu ngành nghề đó chưa được quy định rõ thì có thể đăng ký chi tiết ngành nghề dự định kinh doanh.

Các ngành nghệ bị cấm kinh doanh tại Việt Nam
Các ngành nghệ bị cấm kinh doanh tại Việt Nam

Điều kiện về tên công ty

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

  • Loại hình doanh nghiệp;
  • Tên riêng.

Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Người đại diện theo pháp luật

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu công ty có thể kiêm người đại diện theo pháp luật, có thể thuê người khác làm người đại diện theo pháp luật, người này phải có đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 18 tuổi trở lên.

Một số câu hỏi thường gặp

Một cá nhân có thể thành lập nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn không?

Hoàn toàn được. Cá nhân có thể thành lập được nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vì chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Theo nguyên tắc thì chủ nợ không thể yêu cầu chủ sở hữu công ty thanh toán khoản nợ công ty ngoài tài sản đã đưa vào công ty. Nếu chủ sở hữu đã đưa vào công ty đủ mức vốn điều lệ đã đăng ký thì chủ sở hữu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty bằng những tài sản khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành cổ phần không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn, tuy nhiên được phát hành trái phiếu để huy động vốn. Việc phát hành cổ phần chỉ diễn ra đối với công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có được chuyển đổi thành các loại hình công ty khác không?

Công ty phải chuyển đổi thành các loại hình tương ứng như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần nếu như công ty tăng vốn điều lệ, huy động thêm vốn góp của người khác dẫn tới số lượng thành viên tăng lên.

Trong 6 điều kiện cần đáp ứng khi thành lập công ty TNHH một thành viên thì điều kiện về vốn là điều kiện quan trọng nhất, không chỉ riêng đối với thành lập công ty TNHH một thành viên mà cho cả những loại hình doanh nghiệp khác. Vì thế, trước khi quyết định thành lập công ty chủ sở hữu nên cân nhắc số vốn định ra để đáp ứng quy trình.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT