You are here:

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/tháng. Vậy người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm những ai? Điều kiện để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là gì? Hãy cùng dịch vụ kế toán thuế TinLaw tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm những đối tượng nào

Theo khoản d Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Đối tượng là người phụ thuộc bao gồm:

1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

  • Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

Ví dụ: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2018 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2018.

  • Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
  • Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
Tham khảo khoản d Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC để biết đối tượng là người phụ thuộc
Xem khoản d Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC để biết người phụ thuộc

2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này (cụ thể bên dưới)

3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này (cụ thể bên dưới)

>> Xem thêm: Bố mẹ chồng có được giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân không?

4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này (cụ thể bên dưới) bao gồm:

  • Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
  • Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
  • Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
  • Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

Những người phụ thuộc như: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha mẹ vợ, chồng, anh chị em ruột, ông bà nội ngoại … (quy định tại tiết d2, d3, d4 nêu trên) phải đáp ứng điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sau:

Mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/tháng
Mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/tháng

1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động (là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).
  • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

>> Xem thêm: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Trên đây là những điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc các bạn cần lưu ý. Người nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc và có hồ sơ chứng minh.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.