You are here:

Dịch vụ thuế điện tử Etax là gì? Tính năng của hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn

Dịch vụ thuế điện tử Etax là gì? Tính năng của hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt thủ tục hành chính về thuế, Tổng Cục thuế đã triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTax tích hợp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử vào 01 hệ thống duy nhất qua website http://thuedientu.gdt.gov.vn. Vậy dịch vụ thuế điện tử eTax là gì? Tính năng của hệ thống thuế điện tử eTax là gì? …Hãy cùng dịch vụ kế toán trọn gói TinLaw tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ thuế điện tử Etax là gì?

Trước khi Dịch vụ thuế điện tử eTax được đưa vào hoạt động 07/2016, thủ tục kê khai và nộp thuế qua mạng thực hiện riêng biệt trên 2 website Kê khai thuế qua mạng (http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và Nộp thuế thuế điện tử (http://nopthue.gdt.gov.vn).

Nhưng để giúp người nộp thuế thuận tiện trong việc giao dịch và nộp tờ khai đến cơ quan thuế, Tổng Cục thuế đã phát triển Dịch vụ thuế điện tử eTax. Thuế điện tử (eTax) sẽ thay thế cho các ứng dụng Kê khai thuế và nộp thuế điện tử trước đó. Giờ đây dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử sẽ thực hiện trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

Ngoài ra, hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử eTax còn có bổ sung một số chức năng mới giúp người nộp thuế có được nhiều thuận lợi hơn trong việc giao dịch điện tử với cơ quan thuế như là: một số chức năng về quản lý tài khoản doanh nghiệp, tra cứu nghĩa vụ kê khai, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu số thuế còn phải nộp, hỏi đáp và đăng ký thuế điện tử.

Dịch vụ thuế điện tử Etax
Từ ngày 10/02/2020 cả nước chuyển sang dịch vụ thuế điện tử Etax

Thời gian chuyển đổi sang thuế điện tử Etax

Từ tháng 07/2016 đến tháng 02/2020, dịch vụ thuế điện tử đã được triển khai ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

  • Từ 17g30 ngày 07/02/2020: Tổng cục Thuế dừng hệ thống iHTKK và NTĐT (người sử dụng sẽ không đăng nhập được hệ thống iHTKK và NTĐT); hiển thị thông tin hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hệ thống eTax thay thế cho hệ thống iHTKK và NTĐT.
  • Từ ngày 08/02/2020 đến ngày 09/02/2020: Tổng cục Thuế thực hiện cài đặt hạ tầng, chuyển đổi dữ liệu, nâng cấp hệ thống eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn).
  • Từ 8g00 ngày 10/02/2020: Cả nước thực hiện kê khai, nộp thuế, hoàn thuế tại website http://thuedientu.gdt.gov.vn) thay thế cho hệ thống iHTKK và NTĐT.

Tính năng của hệ thống Thuế điện tử eTax.

Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Chức năng Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ thuế điện tử (tương tự iHTKK, NTĐT) đáp ứng quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC (NNT đăng ký và được sử dụng tất cả các dịch vụ điện tử). Các doanh nghiệp đang hoạt động đã đăng ký dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế sẽ được chuyển đổi tài khoản từ hệ thống iHTKK, NTĐT sang eTax, không yêu cầu phải đăng ký lại từ đầu. Cách thức truy cập như sau:

Trường hợp người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (ví dụ mật khẩu là: 123456) tại website nopthue.gdt.gov.vn, người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có: 123456), để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế; Hoàn thuế; Nộp thuế; Tra cứu; Quản lý và phân quyền tài khoản.

Từ tài khoản này, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, người sử dụng có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ (phân quyền cho cán bộ quản lý theo chức năng).

Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Khai thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website nhantokhai.gdt.gov.vn (ví dụ mật khẩu là: 567890), người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST (ví dụ: 0100231226), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử đã có là: 567890), để sử dụng dịch vụ Khai thuế; Hoàn thuế; Tra cứu.

Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax tại chức năng Đăng ký.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký dịch vụ thuế điện tử eTax

Chức năng khai thuế điện tử

Chức năng Khai thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn như chức năng hiện tại của hệ thống iHTKK.

Chức năng nộp thuế điện tử

Chức năng Nộp thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn các chức năng hiện tại của hệ thống NTĐT. Ngoài ra, bổ sung chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT): NNT có thể phân quyền chức năng lập GNT và phê duyệt GNT cho các tài khoản khác nhau đảm bảo tính kiểm soát chặt chẽ việc nộp thuế khi NNT có nhu cầu.

>> Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng

Chức năng hoàn thuế điện tử

Chức năng Hoàn thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn như chức năng hiện tại của hệ thống iHTKK.

>> Xem thêm: Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Chức năng quản lý doanh nghiệp

Chức năng Quản lý doanh nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con để quản lý bên trong doanh nghiệp.

Chức năng tra cứu

Các chức năng tra cứu: Tra cứu nghĩa vụ kê khai theo đăng ký; Tra cứu số thuế phải nộp (Số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau); Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế (Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, Số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ Cơ quan Thuế).

TinLaw vừa chia sẻ đến các bạn một số thông tin cơ bản về thuế điện tử eTax – trang nộp thuế điện tử mới nhất hiện nay. Với các chức năng nên, dịch vụ thuế điện tử eTax sẽ giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ, nghĩa vụ thuế.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.