You are here:

Dịch Vụ Đăng Ký Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường – Thủ Tục Đơn Giản – Tiết Kiệm Chi Phí

Dịch Vụ Đăng Ký Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường – Thủ Tục Đơn Giản – Tiết Kiệm Chi Phí

Doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường (như kinh doanh phế liệu, vải vụn, phế thải) là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Phụ lục 4 Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014. Do đó, đơn vị hoạt động ngành nghề này phải thực hiện thủ tục Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường.

Những vấn đề pháp lý liên quan cơ bản về bản cam kết bảo vệ môi trường

Công ty TinLaw tư vấn những vấn đề pháp lý cơ bản về lĩnh vực này như sau:

I. Đối tượng phải lập, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

Theo Điều 29 Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bao gồm:

 1. Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định này.
 2. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
Những hoạt động kinh doanh phát sinh chất thải phải đăng kí cam kết bảo vệ môi trường
Những hoạt động kinh doanh phát sinh chất thải phải đăng kí cam kết BVMT

II. Thời điểm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Theo khoản 3 Điều 30 Nghị định 29/2011/NĐ-CP, thời điểm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp sau:

 • Trường hợp 1. Đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, chủ dự án phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác.
 • Trường hợp 2. Đối với dự án thăm dò dầu khí, chủ dự án phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi khoan thăm dò.
 • Trường hợp 3. Đối với dự án đầu tư có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng, chủ dự án phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Đối với các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại các trường hợp 1, 2 và 3 như trên, chủ dự án hoặc chủ cơ sở phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

III. Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Theo khoản 3 Điều 30 Nghị định 29/2011/NĐ-CP, hồ sơ  đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bao gồm:

 • Bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.

IV. Quy trình đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Theo Điều 33 Nghị định 29/2011/NĐ-CP, việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy trình sau đây:

 • Bước 1: Chủ dự án, chủ cơ sở gửi hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường. Trường hợp không chấp nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Dịch vụ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại TinLaw

TinLaw xin cung cấp dịch vụ tư vấn trình tự, thủ tục xin xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường bao gồm:

TinLaw cung cấp đầy đủ dịch vụ liên quan cam kết bảo vệ môi trường
TinLaw cung cấp đầy đủ dịch vụ liên quan cam kết bảo vệ môi trường
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ liên quan đến xin xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
 • Nộp hồ sơ xin xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
 • Theo dõi và thông báo cho khách hàng về tình trạng hồ sơ.
 • Lấy kết quả là Giấy xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
 • Đại diện cho khách hàng trong việc khiếu nại, tố cáo cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường, v.v.

Trải qua hơn 10 năm hoạt động, TinLaw tự hào là đơn vị tư vấn luật uy tín và chất lượng hàng đầu trong việc đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường, cũng như các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp các tỉnh thành đất nước. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá cả và chất lượng khi đến với dịch vụ tại công ty.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT