You are here:

Hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh online

Hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh online

Đăng ký giấy phép kinh doanh online là gì? Cách thực hiện như thế nào? Cùng dịch vụ doanh nghiệp TinLaw tham khảo trong bài viết dưới đây nhé!

Điều kiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Điều kiện xin giấy phép kinh doanh online là gì?

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh online là gì?

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh online

Căn cứ theo Điều 19, Điều 20, Điều 21 và Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình công ty, như sau:

“ Điều 19. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Điều 20. Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.
 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Điều 21. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư. ”

Hướng dẫn đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh online

Theo Công văn số 1758/KHĐT-ĐKKD ngày 06/07/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp bằng phương thức trực tuyến (mạng điện tử), như sau:

Hướng dẫn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh online

Bước 1: Nhập địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn trên thanh trình duyệt Web, sau đó nhấn “nút enter” trên bàn phím để truy cập vào trang thông tin điện tử của ứng dụng dăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 2: Tạo tài khoản, cụ thể như sau:

– Tại cửa sổ đăng nhập, nhấn vào mục “Tạo tài khoản mới”

– Nhập các thông tin về việc tạo tài khoản tại mục “Chi tiết đăng nhập” gồm: Tên đăng nhập, địa chỉ email, mật khẩu và trả lời câu hỏi bảo mật.

Lưu ý: Mật khẩu bắt buộc phải chưa ít nhất 8 ký tự, bao gồm 01 ký tự đặc biệt (Ví dụ như &, *, #, @) và 01 chữ số.

– Nhập thông tin cá nhân của người đăng ký gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc; Địa chỉ liên hệ; Địa chỉ thường trú và Thông tin chi tiết liên hệ.

– Nhập mã Captcha sau đó nhấn nút “Đăng ký” để gửi yêu cầu đăng ký tài khoản.

– Sau khi nhấn nút “Đăng ký”, hệ thống hiển thị thông báo đã gửi email kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email mà người đăng ký/người nộp hồ sơ đã đăng ký. Đồng thời, Hệ thống tự động gửi email kích hoạt vào địa chỉ đã đăng ký để kích hoạt tài khoản sử dụng.

Bước 3: Đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký, mở email kích hoạt tài khoản mà hệ thống đã gửi, sau đó nhấn vào đường kích hoạt tài khoản và hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.

Trong trường hợp kích hoạt thành công, Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã được kích hoạt thành công.

Trong trường hợp Hệ thống thông báo tài khoản chưa kích hoạt thành công thì người đăng ký/người nộp hồ sơ tiếp tục đăng nhập như bình thường, nếu vẫn chưa đăng nhập lại được, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 04.3848.9912, số máy lẻ: 304 hoặc 305 để được hỗ trợ.

Bước 4: Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, người đăng ký/nộp hồ sơ vào mục “Quản lý thông tin cá nhân”, chọn “Yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh” điền thông tin và tải bản chụp gốc hoặc bản photo công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân sau đó nhấn vào mục “Xác nhận”.

Sau khi hoàn thành 4 bước trên, người đăng ký/nộp hồ sơ bắt đầu nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới hoặc hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo nhu cầu.

Hướng dẫn nộp hồ sơ giấy phép kinh doanh online?

Bước 1: Truy cập trang web https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn để đăng nhập với tài khoản đăng ký kinh doanh đã đăng ký thành công.

Bước 2: Người nộp thực hiện kê khai thông tin, tải văn bản và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Tại sao nên xin cấp giấy phép kinh doanh online?

Lợi ích của việc đăng ký doanh nghiệp trực tuyến như sau:

– Về tính pháp lý: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy (Điều 42 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp).

– Về thành phần hồ sơ: tương tự hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Việc nộp hồ sơ được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào (24giờ/ngày, 7ngày/tuần) và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet; Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp trực tiếp đăng ký.

– Doanh nghiệp được thông báo kết quả giải quyết đăng ký doanh nghiệp qua từng công đoạn của quy trình thông qua email của người đăng ký như: khi nộp hồ sơ, khi hồ sơ được tiếp nhận, khi hồ sơ đã được giải quyết.

– Thông tin được phản hồi và trao đổi hai chiều giữa người thành lập doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử nên đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng.

– Sau khi hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh online thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận và ra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sẽ được Bưu điện giao tận nơi nếu doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ của Bưu điện.

Hy vọng qua bài viết trên, quý khách đã nắm rõ tất cả thông tin kiên quan đến thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh online. Nếu quý khách cần hỗ trợ đăng ký giấy phép kinh doanh, hãy liên hệ các thông tin dưới đây:

Picture of Hồng Phương

Hồng Phương