You are here:

Công ty xuất hóa đơn vào ngày nghỉ có hợp lệ không?

Công ty xuất hóa đơn vào ngày nghỉ có hợp lệ không?

Chào TinLaw, tôi là N.T.N.Hà, hiện đang làm kế toán của một công ty du lịch. Tôi có vấn đề thắc mắc là do nhu cầu đi chơi ngày nghỉ, ngày lễ rất cao, nên do yêu cầu công việc tôi thường xuyên phải xuất hóa đơn vào ngày này. Vậy xuất hóa đơn vào ngày nghỉ có hợp lệ không?

Chào chị Hà, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với thắc mắc xuất hóa đơn vào ngày nghỉ có hợp lệ không? Công ty kế toán thuế TinLaw xin được giải đáp như sau:

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hóa đơn gồm 02 loại: Hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng.

Việc xuất hóa đơn không phân biệt thời điểm
Việc xuất hóa đơn không phân biệt thời điểm

Tiêu thức “Ngày tháng năm” là một trong những tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn. Theo điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC cách thức lập tiêu thức “Ngày tháng năm” của hóa đơn như sau:

  • Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
  • Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.
  • Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
    • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
    • Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
    • Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Tóm lại, việc xuất hóa đơn không phân biệt thời điểm, pháp luật không cấm doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác xuất hóa đơn vào ngày nghỉ, ngày lễ. Đây cũng là trường hợp dễ hiểu, bởi lẽ nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh không phân biệt ngày nghỉ, ngày lễ; thậm chí những ngày đó phải xuất nhiều hóa đơn hơn như: Du lịch, nhà hàng, khách sạn, hoạt động kinh doanh xăng dầu…

TinLaw vừa giải đáp cho câu hỏi “Xuất hóa đơn vào ngày nghỉ có hợp lệ không?”. Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc giúp đỡ chị Hà vui lòng liên hệ với chúng tôi để sớm được hỗ trợ!

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.