You are here:

Có bao nhiêu chức danh quản lý trong công ty cổ phần?

Có bao nhiêu chức danh quản lý trong công ty cổ phần?

Một doanh nghiệp tuy có nhiều bộ phận, thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều thống nhất và tập trung sẽ tạo ra kết quả cho mục tiêu đã được xác định của doanh nghiệp. Như vậy, việc hiểu được có bao nhiêu chức danh trong một doanh nghiệp, sẽ giúp quý khách có cái nhìn tổng quan hơn trong việc xây dựng bộ máy quản lý công ty phù hợp và hiệu quả nhất.

Trong tất cả loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam, công ty cổ phần được đánh giá là loại hình rất phức tạp, nếu không am hiểu hoặc kinh nghiệm xây dựng bộ máy công ty, quý khách sẽ khó thực hiện được. Vì thế, việc tìm hiểu thông tin về chức danh quản lý công ty cổ phần, là ưu tiên hàng đầu mà doanh nghiệp cần thực hiện.

1. Căn cứ pháp lý

Điều 133, Luật doanh nghiệp 2020, quy định về điều kiện thành lập công ty nói chung và chức danh công ty cổ phần nói riêng. Sau đây TinLaw xin phân tích vấn đề này như nội dung dưới đây.

Quy định pháp luật về chức danh công ty cổ phần

2. Quy định về chức danh quản lý trong công ty cổ phần

Căn cứ Điều 133 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định khác theo Luật chứng khoán, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo hai mô hình sau:

Mô hình không bắt buộc thành lập ban kiểm soát

Trường hợp này, công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông, các cổ đông sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần, có các chức danh như sau:

 • Đại hội đồng cổ đông.
 • Hội đồng quản trị.
 • Ban kiểm soát (không bắt buộc).
 • Giám đốc.
 • Tổng giám đốc.

Mô hình phải thành lập ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Trường hợp này, có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập, có các chức danh như sau:

 • Đại hội đồng cổ đông.
 • Hội đồng quản trị.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Ban kiểm soát (bắt buộc).

Lưu ý: Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

bắt buộc phải thành lạp bản kiểm soát
Bắt buộc phải thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

Trường hợp công ty cổ phần có một người đại diện theo pháp luật

 • Công ty cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, đương nhiên là người đại diện theo pháp luật.
 • Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp công ty cổ phần có thêm một người đại diện theo pháp luật

Theo quy định pháp luật, nếu công ty cổ phần có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách thành lập công ty cổ phần

Như vậy, những thông tin trên đã quý khách có cái nhìn tổng thể hơn về chức danh quản lý công ty cổ phần. Mặc dù pháp luật không có quy định cụ thể, nhưng sự nghiên cứu thông tin kỹ lưỡng sẽ giúp quý khách có sự chuẩn bị chu đáo hơn, đúng pháp luật hơn, để từ đó doanh nghiệp sớm cán đích thành công hơn.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT