You are here:

Cách phân bổ hóa đơn đối với chi nhánh công ty mới nhất

Cách phân bổ hóa đơn đối với chi nhánh công ty mới nhất

Sau khi đăng ký thành lập, có nhiều chi nhánh gặp khó khăn trong việc lựa chọn hình thức sử dụng hóa đơn. Bởi phương thức sử dụng hóa đơn phù hợp, không chỉ giúp chi nhánh thuận tiện trong việc xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với quy mô của mình, mà còn tránh được sự nhập nhằng giữa chi nhánh và doanh nghiệp sau này.

Tại Thông tư 80/2021/TT-BTC, quy định rất rõ về các trường hợp sử dụng hóa đơn của chi nhánh. Hãy cùng tìm hiểu nội dung về việc phân bổ hóa đơn đối với chi nhánh qua nội dung cụ thể sau:

Trường hợp chi nhánh sử dụng khác mẫu hóa đơn với công ty

“Đơn vị phụ thuộc” bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện.

Theo khoản 4, điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC: Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hoá đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.

Chi nhánh có quyền sử dụng hóa đơn riêng sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định

Chi nhánh muốn sử dụng mẫu hóa đơn khác với công ty mẹ thì tiến hành thực hiện như sau

Đặt in hóa đơn

Căn cứ pháp lý: Nghị định 49/2022/NĐ-CP

Theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP quy định như sau:

  • Chi nhánh phải lập các tiêu thức đầy đủ nội dung theo quy định, sau đó tiến hành đặt in hóa đơn.
  • Nội dung các tiêu thức theo quy định phải có các thông tin: “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Nếu doanh nghiệp đặt in hóa đơn cho chi nhánh thì:

  • Phía trên bên trái hóa đơn của chi nhánh, do doanh nghiệp đặt in phải có tên doanh nghiệp.
  • Sau khi đặt in hóa đơn, mỗi lần xuất hóa đơn chi nhánh đóng dấu vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

Thông báo phát hành hóa đơn

Doanh nghiệp tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn theo quy định
Doanh nghiệp tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn theo quy định

Căn cứ pháp lý: Thông tư 37/2017/TT-BTC.

Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, …”

Như vậy, chi nhánh phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn trước khi bắt đầu sử dụng, chậm nhất là 02 ngày.

Sau khi đặt in và tiến hành thông báo hóa đơn như đã nêu trên, chi nhánh tiến hành thực hiện các bước sau để bắt đầu kế hoạch kinh doanh theo đúng quy định pháp luật:

  • Thực hiện thông báo về mẫu dấu chi nhánh, cũng như việc sử dụng con dấu riêng.
  • Chi nhánh chuẩn bị hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định và nộp cho cơ quan có thẩm quyền nếu kinh doanh khác địa phương cấp tỉnh với nơi đặt trụ sở chính.

Trường hợp chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn với công ty

Chi nhánh muốn sử dụng hóa đơn chung với doanh nghiệp phải làm sao?

Quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC về việc chi nhánh sử dụng hóa đơn chung với doanh nghiệp như sau:

 “Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

Như vậy, trường hợp chi nhánh muốn sử dụng hóa đơn chung với doanh nghiệp nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì lập thông báo gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu chi nhánh muốn sử dụng hóa đơn chung mẫu với doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng là người tiến hành khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh, thì chi nhánh không phải thông báo phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, chi nhánh muốn sử dụng hóa điện tử phải thực hiện theo quy định.

Phân tích trường hợp cụ thể

Để dễ dàng hình dung cho việc sử dụng hóa đơn chung với doanh nghiệp, quý khách cùng phân tích nội dung ví dụ sau đây:

Doanh nghiệp bị phạt tiền nếu không thông báo về việc phát hành hóa đơn
Không thông báo về việc phát hành hóa đơn, doanh nghiệp bị phạt tiền

Công ty Cổ phần Hoa Mai có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, có nhu cầu mở một Chi nhánh Hoa Mai 2 tại TP. Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hoa Mai 2 sẽ tiến hành trực tiếp bán hàng hóa dịch vụ và có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng tức hạch toán độc lập với doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định pháp luật Chi nhánh Hoa Mai 2 muốn sử dụng hóa đơn chung với công ty Hoa Mai ngoài Hà Nội thì chi nhánh phải lập thông báo phát hành hóa đơn và gửi cho cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh. Nếu không tiến hành thông báo về việc sử dụng hóa đơn chi nhánh Hoa Mai sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng – 18.000.000 đồng.

Sự đổi mới trong việc phân bổ hóa đơn đối với chi nhánh, đã giúp cho tình hình điều hành hoạt động của công ty trở nên dễ dàng hơn. Điều này giúp củng cố bộ máy kế toán doanh nghiệp và giúp cho ban quản lý có thể tập trung vào những hoạt động khác, nhằm mang lại hiệu quả phát triển lâu dài.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT