You are here:

Cách làm Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK

Cách làm Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK

Đối với các cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ quyết toán. Hiện nay, người nộp thuế đã có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng. Cá nhân làm quyết toán chỉ cần tải ứng dụng HTKK về máy và làm theo hướng dẫn, sau đó nộp trực tuyến đến cổng thông tin của Tổng Cục Thuế là được.

Để làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 02/QTT-TNCN trên phần mềm kê khai thuế, các bạn lần lượt làm theo các bước sau:

Bước 1: Làm bảng tổng hợp thu nhập phát sinh trong năm

Muốn làm được bảng tính này các bạn phải biết cách tính thuế TNCN để xác định đúng từng khoản đưa vào từng cột chi tiết các bạn có thể xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào: Phiếu thanh toán tiền lương từng tháng của từng nơi phát sinh thu nhập để các bạn làm bảng tính này

Bước 2: Lựa chọn nơi thực hiện làm tờ khai quyết toán

Các phần mềm có thể sử dụng làm tờ khai QTT TNCN:

 • Phần mềm hỗ trợ kê khai: Các bạn vào trang web của Tổng Cục Thuế http://www.gdt.gov.vn để tải bản mới nhất về
 • Ngoài ra, các bạn có thể thực hiện Kê khai online trực tuyến tại hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế (đăng nhập Tại đây)

Để cho đơn giản và dễ dàng thực hiện, TinLaw sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm tờ khai trên phần mềm HTKK.

>> Xem thêm: Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK phiên bản mới nhất

Sau khi tải về các bạn tiền hành cài đặt vào phần mềm HTKK vào máy tính của mình rồi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo các bước sau:

B1: Đăng nhập phần mềm HTKK/ Nhập thông tin:

Đăng nhập phần mềm HTKK
Đăng nhập phần mềm HTKK

Để đăng nhận thì cần: Nhập Mã số cá nhân => nhấn Đồng ý. (nếu MST chưa có trong hệ thống thì chọn Mã số thuế mới sau đó nhâp thông tin người nộp thuế)

Nhập thông tin người nộp thuế: Điền các thông tin bắt buộc có dấu (*), Ngày bắt đầu năm tài chính: nhập 01/01

Nhập thông tin người nộp thuế
Nhập thông tin người nộp thuế

Sau khi nhập thông tin vào bảng thông tin người nộp thuế thì nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin sử dụng cho các tờ khai sau. Trường hợp quyết toán thuế có thừa thuế mà người nộp thuế muốn hoàn thì ghi rõ số tài khoản

Sau đó, nhấn nút Đóng để về màn hình ban đầu.

B2: Lựa chọn tờ khai trong phần mềm HTKK:

Lựa chọn tờ khai trong PM HTKK
Lựa chọn tờ khai trong phần mềm HTKK

B3: Làm tờ khai quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK

Tại phần nhập tờ khai, điền số liệu vào các tờ khai theo trình tự như sau:

Phần 1: Thông tin người phụ thuộc (Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Nếu các bạn có người phụ thuộc thì làm phụ lục này trước để thông tin này sẽ nhảy số tiền giảm trừ người phụ thuộc lên chỉ tiêu 30 trên tờ khai 02/QTT-TNCN:

Thông tin người phụ thuộc
Thông tin người phụ thuộc

Cách làm phụ lục người phụ thuộc các bạn xem tại đây: Cách làm tờ khai đăng ký người người phụ thuộc

Lưu ý:

Với những người phụ thuộc đã đăng ký và đã được cấp MST NPT trong năm 2019 rồi thì các bạn đưa thông tin vào mục I

Đối với những người phụ thuộc đến khi làm QTT TNCN mới đăng ký thì các bạn cho vào mục II

Phần II: Thông tin tờ khai Quyết toán thuế TNCN (Mẫu 02/QTT-TNNC):

Thông tin tờ khai Quyết toán thuế TNCN
Thông tin tờ khai Quyết toán thuế TNCN

Cách làm các chỉ tiêu trên tờ khai như sau:

Căn cứ vào: Bảng tính quyết toán thuế TNCN các bạn đưa thông tin vào tờ khai:

 • Chỉ tiêu [22] = [23] + [24] (tụ nhảy)
 • Chỉ tiêu [23] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam, bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
 • Chỉ tiêu [24] Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
 • Chỉ tiêu [25] Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
 • Chỉ tiêu [26] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam.
 • Chỉ tiêu [27] Số người phụ thuộc: Tự động lấy từ phụ lục 02-1BK-QTT–TNCN sang (nếu có)
 • Chỉ tiêu [28] = [29] + [30]+ [31] + [32] + [33](tụ nhảy)
 • Chỉ tiêu [29] Cho bản thân cá nhân: Tự nhảy = 9.000.000 X 12 = 108.000.000
 • Chỉ tiêu [30] Cho những người phụ thuộc được giảm trừ:
 • Tự nhảy theo thông tin bên phụ lục = 3.600.000 X số lượng người phụ thuộc X 12 (hoặc 43.200.000/người)
 • Chỉ tiêu [31] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước.
 • Chỉ tiêu [32] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
 • Chỉ tiêu [33] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá một (01) triệu đồng/tháng.
 • Chỉ tiêu [34] Thu nhập tính thuế = [22] – [25] – [28] (tụ nhảy)
 • Chỉ tiêu [35] Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Phần mềm tự nhảy
 • Công thức tại chỉ tiêu [35] được xác định như sau:
 • chỉ tiêu [35] = ((Chỉ tiêu [34] / 12) X Thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần) X 12
 • Chỉ tiêu [36] = [37] + [38] + [39] – [40] (tụ nhảy)
 • Chỉ tiêu [37] Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã  khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Chỉ tiêu [38] Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam, căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
 • Chỉ tiêu [39] Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.
 • Chỉ tiêu [40] Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ, đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.
 • Chỉ tiêu [41] = [42] + [43] (tụ nhảy)
 • Chỉ tiêu [42] Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế (Tự động nhảy)
 • (Được giảm 50% theo Thông tư số 128/2014/TT-BTC
 • Chỉ tiêu [43] Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước. Trường hợp năm trước quyết toán thuế theo 12 liên tục kể từ khi đến Việt Nam, năm nay quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng đã tính năm trước.
 • Chỉ tiêu [44] = [35] – [36] – [40] (tụ nhảy)
 • Chỉ tiêu [45] = [35] – [36] – [41] (tụ nhảy)
 • Chỉ tiêu [46] = [47] + [48] (tụ nhảy)
 • Chỉ tiêu [47] Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn vào tài khoản thì ghi vào chỉ tiêu này.
 • Chỉ tiêu [48] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt..) thì ghi vào chỉ tiêu này.
 • Chỉ tiêu [49] = [45] – [46] (tụ nhảy)

=> Xác định kết quả của tờ khai quyết toán thuế TNCN trên Mẫu 02/QTT-TNCN:

Nếu có số tiền phát sinh tại Chỉ tiêu [44] thì đây chính là số tiền thuế các bạn phải nộp thêm. Hạn nộp là ngày 30/03/2022

Nếu có số tiền phát sinh tại Chỉ tiêu [45]: Thì đây là số tiền thuế TNCN đã nộp thừa.

Đối với khoản tiền nộp thừa này có 2 sự lựa chọn:

 • Đề nghị hoàn thuế: Nếu muốn hoàn lại thì các bạn gõ số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [45] vào chỉ tiêu [47]

Lưu ý: Khi gõ số tiền vào chỉ tiêu số 47 thì các bạn phải nhập thông tin về tài khoản ngân hàng để CQT chi trả vào đó

 • Bù trừ cho kỳ sau: thì các bạn ko cần phải làm gì (PM đang để mặc định là bù trừ)

Sau khi hoàn chỉnh tờ khai thì nhấn nút Ghi, nếu phần mềm bảo ghi thành công thì kết xuất file, còn nếu lỗi thì xem lại lỗi sẽ báo màu hồng và người nộp thuế sửa lại cho hoàn chỉnh.

Bước 3: Kết xuất và gửi File đến website Tổng cục thuế

Kết xuất: Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin và số liệu cho các biểu mẫu, bấm nút ghi để hoàn tất phần kê khai => bấm nút in tờ khai 2 bản. Sau đó bấm nút Kết xuất XML để lưu flie điện tử này (không thay đổi tên file).

Gửi file: Gửi file dữ liệu quyết toán thuế đến cơ quan thuế

Truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn/. hoặc trang https://canhan.gdt.gov.vn/

Nhìn sang bên phải màn hình. Tại phần đăng nhập hệ thống các bạn Bấm vào “Cá Nhân”. Sau đó kéo thanh ngang lên trên cùng (banner của website) bấm vào “Đăng Nhập”

Đăng nhập website gửi file dữ liệu quyết toán thuế đến cơ quan thuế
Đăng nhập website gửi file dữ liệu quyết toán thuế đến cơ quan thuế

Sau đó:

 • Nhập mã số thuế của người thực hiện quyết toán
 • Nhập mã kiểm tra (theo các mã bên cạnh bên phải)

=> Sau đó nhấn “Tiếp tục”

=> Nhập các thông tin bắt buộc để đăng nhập hệ thống.

Nhập các thông tin bắt buộc để đăng nhập hệ thống
Nhập các thông tin bắt buộc để đăng nhập hệ thống

Nếu các bạn không nhớ Ngày cấp mã số thuế và cơ quan thuế quản lý thì có thể thực hiện tra cứu tại 1 số trang như: tncnonline.com.vn hoặc tracuunnt.gdt.gov.vn

Sau khi đăng nhập được xong, các bạn  Chọn “Quyết toán thuế” hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai:

 • Kê khai trực tuyến: Bấm vào đây nếu bạn thực hiện kê khai trực tuyến mà ko cần thông qua phần mềm
 • Gửi tờ khai quyết toán thuế: Bấm vào đây nếu bạn đã thực hiện làm tờ khai QTT TNCN trên phần mềm và đã kết xuất được file

=> Sau khi các bạn đã bấm chọn “Gửi file quyết toán thuế”

Bấm chọn “Gửi file quyết toán thuế”
Bấm chọn “Gửi file quyết toán thuế”

Hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai, các bạn nhập đầy đủ thông tin trên màn hình:

 • Tên người gửi (*): Nhập tên người thực hiện gửi tờ khai
 • Địa chỉ liên hệ (*): Nhập địa chỉ liên hệ để CQT liên hệ khi cần thiết: Số nhà, đường phố/ phường, xã/ Quận, huyện/ Thànhphố
 • Điện thoại liên lạc (*): Nhập số điện thoại liên lạc
 • Địa chỉ Email (*): Nhập địa chỉ Email, địa chỉ email phải đúng cấu trúc. Ví dụ: abc@gmail.com
 • Chọn loại tờ khai: Chọn tờ khai 02/QTT-TNCN dành cho các nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Thông tư 80/2021/TT-BTC.), hệ thống bắt buộc người nộp thuế tích chọn một trong hai điều kiện sau:
 • Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý Tổ chức.
 • Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin v/v thay đổi nơi làm việc trong năm
 • Trường hợp người nộp thuế tích chọn ô đầu tiên “Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục Thuế”, thực hiện chọn Cục thuế nơi gửi tờ khai quyết toán.
 • Trường hợp người nộp thuế tích chọn ô tiếp theo “Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay dổi nơi làm việc trong năm”, hệ thống bắt buộc người nộp thuế chọn “Có” hoặc “Không” thay đổi nơi làm việc.

>> Xem thêm: Hướng dẫn làm tờ khai thuế TNCN theo quý và tháng – Mẫu 05/KK-TNCN

Trên đây là cách làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK và cách nộp qua mạng. Nếu vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán TinLaw để được hướng dẫn, giải đáp.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT