You are here:

Các văn bản pháp luật liên quan đến giấy phép lao động

Các văn bản pháp luật liên quan đến giấy phép lao động

Các quy định pháp luật về giấy phép lao động nằm rải rác trong các văn bản khác nhau. Có văn bản quy định khái quát, có văn bản lại quy định cụ thể, chi tiết. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho những ai không có nhiều hiểu biết pháp luật cũng như hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam. Vì vậy, Công ty Luật TinLaw tổng hợp các văn bản pháp luật liên quan nhất về giấy phép lao động thông qua bài viết này.

Bộ luật lao động 2012

Bộ luật lao động năm 2012 (Bộ luật số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012) là văn bản pháp luật quan trọng nhất trong lĩnh vực lao động. Bộ luật này quy định những vấn đề lớn nhất như quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động hay quản lý nhà nước về lao động.

Quy định pháp luật về giấy phép lao động được Bộ luật Lao động đề cập tới tại Chương XI – Quy định riêng với một số lao động khác trong đó có lao động là người nước ngoài. Bạn có thể theo dõi từ Điều 169 đến Điều 175. Các nội dung khái quát nhất là: giấy phép lao động, người không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thời hạn, trường hợp hết hiệu lực giấy phép lao động,…

Các quy định pháp luật về GPLĐ nằm rải rác trong các văn bản khác nhau
Các quy định pháp luật về GPLĐ nằm rải rác trong các văn bản khác nhau

Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hay Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  • Xác định những công việc sử dụng lao động là người nước ngoài;
  • Các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
  • Cấp, cấp lại giấy phép lao động;
  • Thu hồi, trục xuất người lao động nước ngoài.

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hay Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thông tư này quy định chi tiết những vấn đề sau:

  • Quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động;
  • Ban hành kèm theo 15 biểu mẫu mới liên quan người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư 35/2016/TT-BTC

Thông tư 35/2016/TT-BTC hay Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Thông tư này quy định chi tiết nội dung:

  • Hiện diện thương mại gồm những loại hình nào;
  • Căn cứ xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
  • Xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO.

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH hay Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Nội dung chính của văn bản này là hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy phép lao động qua mạng điện tử. Đây cũng là một trong những điểm mới trong thủ tục giấy phép lao động từ năm 2017 trở đi.

Trên đây là tất cả những văn bản pháp luật về giấy phép lao động có liên quan nhất. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy lời giải đáp cho những băn khoăn của mình trong lĩnh vực giấy phép lao động thông qua các văn bản trên!

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT