You are here:

Các nền kinh tế nào tham gia chương trình thẻ đi lại của Doanh nhân Apec?

Các nền kinh tế nào tham gia chương trình thẻ đi lại của Doanh nhân Apec?

Như đã biết, thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) cho phép các doanh nhân APEC được xét duyệt cấp thị thực trước cho việc đi lại, tạo thuận lợi cho nhập cảnh ngắn hạn vào các nước thành viên (trừ Mỹ và Canada). Hơn thể nữa, nếu có trong tay tấm thẻ quyền lực này bạn sẽ không phải nộp đơn xin thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh riêng lẻ và được nhập cảnh nhiều lần vào các nước thành viên trong suốt thời hạn thẻ có giá trị 5 năm. Vậy các nền kinh tế nào tham gia chương trình thẻ đi lại của Doanh nhân APEC?

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào tháng 11/1989 tại Australia với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư khu vực. Từ 12 nền kinh tế sáng lập, tới nay đã quy tụ 21 nền kinh tế tham gia chương trình thẻ đi lại của Doanh nhân APEC, chiếm 39% dân số thế giới, 57% GDP toàn cầu, khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác kinh tế quy mô hàng đầu tại châu Á – Thái Bình Dương.

Thành viên sáng lập tháng 11-1989

Mỹ

 • Diện tích: 9.833.517km2
 • Dân số: 323.995.528 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Washington
 • GDP (tính theo sức mua): 18,56 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 18,56 nghìn tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 57.300 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: USD

Hội nghị thành lập Apec được tổ chức tại Úc với 12 thành viên sáng lập

Hội nghị thành lập Apec được tổ chức tại Úc với 12 thành viên sáng lập

Canada

 • Diện tích: 9.984.670km2
 • Dân số: 35.362.905 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Ottawa
 • GDP (tính theo sức mua): 1,674 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,532 nghìn tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 45.200 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: C$, CAD

Australia

 • Diện tích: 7.741.220km2
 • Dân số: 22.992.654 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Canberra
 • GDP (tính theo sức mua): 1,189 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,257 nghìn tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 48.800 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: AUD

New Zealand

 • Diện tích: 268.838km2
 • Dân số: 4.474.549 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Wellington
 • GDP (tính theo sức mua): 174,8 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 179,4 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 37.100 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: NZD

Nhật Bản

 • Diện tích: 377.915km2
 • Dân số: 126.702.133 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Tokyo
 • GDP (Tính theo sức mua): 4,932 nghìn tỷ USD (năm 2015); GDP (thực tế): 4,73 nghìn tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 38.900 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Yên (JPY)

Hàn Quốc

 • Diện tích: 99.720km2
 • Dân số: 50.924.172 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Seoul
 • GDP (tính theo sức mua): 1,929 nghìn tỷ USD (năm 2015); GDP (thực tế): 1,404 nghìn tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 37.900 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Won (KRW)

Singapore

 • Diện tích: 697km2
 • Dân số: 5.781.728 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Singapore
 • GDP (tính theo sức mua): 486,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 296,6 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 87.100 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: SGD

Indonesia

 • Diện tích: 1.904.569km2
 • Dân số: 258.316.051 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Jakarta
 • GDP (tính theo sức mua): 3,028 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 941 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 11.700 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Rupiah (IDR)
Năm 1994, Indonesia đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Apec
Năm 1994, Indonesia đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Apec

Malaysia

 • Diện tích: 329.847km2
 • Dân số: 30.949.962 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Kuala Lumpur
 • GDP (tính theo sức mua): 863,8 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 302,7 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 27.200 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Ringgits (MYR)

Philippines

 • Diện tích: 300.000km2
 • Dân số: 102.624.209 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Manila
 • GDP (tính theo sức mua): 801,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 311,7 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 7.700 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Pesos (PHP)

Thái Lan

 • Diện tích: 513.120km2
 • Dân số: 68.200.824 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Bangkok
 • GDP (tính theo sức mua): 1,16 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 390,6 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 16.800 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Baht

Brunei

 • Diện tích: 5.765km2
 • Dân số: 436.620 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Bandar Seri Begawan
 • GDP (tính theo sức mua): 33,73 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 10,46 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 79.700 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: BND

Thành viên gia nhập tháng 11-1991

Trung Quốc

 • Diện tích: 9.596.960km2
 • Dân số: 1.373.541.278 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Bắc Kinh
 • GDP (tính theo sức mua): 21,27 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP: 11,39 nghìn tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 15.400 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ (CNY)

Hong Kong (Trung Quốc)

 • Diện tích: 1.108km2
 • Dân số: 7.167.403 người (năm 2016)
 • GDP (tính theo sức mua): 427,5 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 316,1 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 58.100 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: HKD

Đài Loan (Trung Quốc)

 • Diện tích: 35.980km2
 • Dân số: 23.464.787 người (năm 2016)
 • GDP (tính theo sức mua): 1,12 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 519,1 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 47.800 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: TWD

Thành viên gia nhập tháng 11-1993

Papua New Guinea

 • Diện tích: 462.840km2
 • Dân số: 6.791.317 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Port Moresby
 • GDP (tính theo sức mua): 28,02 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 19,92 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 3.500 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Kina (PGK)

Mexico

 • Diện tích: 1.964.375km2
 • Dân số: 123.166.749 người (năm 2016)
 • GDP (tính theo sức mua): 2,3 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,064 nghìn tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 18.900 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Peso (MXN)
Apec 1993 có thêm 2 thành viên là Papua New Guinea và Mexico
Apec 1993 có thêm 2 thành viên là Papua New Guinea và Mexico

Thành viên gia nhập tháng 11-1994

Chile

 • Diện tích: 756.102km2
 • Dân số: 17.650.114 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Santiago de Chile
 • GDP (tính theo sức mua): 436,1 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 234,9 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 24.000 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Pesos Chile (CLP)

Thành viên gia nhập tháng 11-1998

Peru

 • Diện tích: 1.285.216km2
 • Dân số: 30.741.062 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Lima
 • GDP (tính theo sức mua): 409,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 180,3 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 13.500 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: Nuevo Sol (PEN).

Việt Nam

 • Diện tích: 330.966,7km2
 • Dân số: 95.261.000 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Hà Nội
 • GDP (tính theo sức mua): 595 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 200,4 tỷ USD.
 • GDP bình quân đầu người: 6.100 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: VND
Apec 1998 có thêm 3 thành viên nữa là Peru, Nga và Việt Nam
Apec 1998 có thêm 3 thành viên nữa là Peru, Nga và Việt Nam

Nga

 • Diện tích: 17.098.242km2
 • Dân số: 142.355.415 người (năm 2016)
 • Thủ đô: Moskva
 • GDP (tính theo sức mua): 3,745 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,268 tỷ USD
 • GDP bình quân đầu người: 26.100 USD (năm 2016)
 • Đơn vị tiền tệ: RUB.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 21 nền kinh tế tham gia chương trình thẻ đi lại của Doanh nhân APEC. Nước ta chính thức gia nhập APEC vào năm 1998 và giới doanh nhân Việt Nam đã có gần 40.000 thẻ.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT